• Świat
  • 14 stycznia, 2016 12:59

Ukraińcy pozytywnie oceniają Litwę i Polskę

Mieszkańcy Ukrainy Litwę i Polskę uważają za przyjazne państwa, najgorzej oceniana jest Rosja – wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez Rating Group Ukraine

BNS
Ukraińcy pozytywnie oceniają Litwę i Polskę

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

W badaniu pytano, jakie uczucia żywią mieszkańcy Ukrainy (oprócz Krymu, Doniecka i Ługańska) wobec poszczególnych państw.

9 proc. ankietowanych żywi w stosunku do Litwinów bardzo ciepłe odczucia, 36 proc.- ciepłe, 45 proc. – wypowiedziało się neutralnie wobec Litwy. Negatywnie o naszym kraju wypowiedziało się 5 proc. respondentów i 1 proc. określiło swój stosunek jako bardzo chłodny.

Litwini są najmniej lubiani w Donbasie, gdzie bardzo pozytywnie nasz kraj oceniło 2 proc. ankietowanych i pozytywnie – 20 proc.

Ukraińcy najcieplej wyrażają się o Polsce – bardzo ciepło – 12 proc. i ciepło – 45 proc. mieszkańców.
Najgorzej oceniana jest Rosja wobec której swój negatywny stosunek wyraziło 59 proc. ankietowanych.

Tymczasem mieszkańcy Donbasu najlepiej oceniają Białoruś – 44 proc. uważa swojego sąsiada za przyjazne państwo, a najmniej przyjaznym określa USA.

Sondaż został przeprowadzony między 19 a 30 listopada 2015 roku. Przepytano 1800 mieszkańców na terenie całej Ukrainy i  1284 w Donbasie.

PODCASTY I GALERIE