Ukraina żąda od Rosji, by nie prześladowała Tatarów

Parlament Ukrainy zażądał od Rosji wstrzymania prześladowań Tatarów na zaanektowanym w ubiegłym roku Krymie i podjął decyzję o nadaniu lotnisku w okupowanym Symferopolu imienia radzieckiego lotnika tatarskiego pochodzenia Amet-Chana Sułtana

PAP
Ukraina żąda od Rosji, by nie prześladowała Tatarów

Fot. PAP / Artur Reszko

Uchwały w tych sprawach Rada Najwyższa przegłosowała w czwartek. 18 maja przypada 71. rocznica dokonanej przez stalinowskie władze deportacji Tatarów z Półwyspu Krymskiego. Nowe, rosyjskie władze Krymu, już drugi rok z rzędu zakazują im tradycyjnego upamiętnienia tej tragedii.

„Rada Najwyższa Ukrainy żąda od Federacji Rosyjskiej natychmiastowego wstrzymania polityki łamania praw człowieka i swobód obywatelskich na Krymie, w tym i praw Tatarów krymskich jako rdzennego narodu Ukrainy” – głosi uchwała.

Ukraińscy deputowani zwrócili się w niej do wspólnoty międzynarodowej o potępienie deportacji Tatarów oraz obecnej, dyskryminacyjnej polityki Rosji wobec tego narodu. Apel ten skierowano do ONZ, Parlamentu Europejskiego, Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE i innym organizacji oraz instytucji.

Parlament w Kijowie nawołuje także w swej uchwale do uwolnienia aresztowanych przez krymskie władze aktywistów tatarskich oraz do przywrócenia prawa znanych działaczy do życia na ich własnej ziemi. Wymieniono tu m.in. legendarnego przywódcę Tatarów Mustafę Dżemilewa i Refata Czubarowa, przewodniczącego Medżlisu, czyli samorządu Tatarów krymskich. Obaj oni mają zakaz wjazdu na Krym.

Rosja zaanektowała w ub. roku należący do Ukrainy Półwysep Krymski w wyniku referendum uznanego za nielegalne przez Kijów i wspólnotę międzynarodową. Tatarzy krymscy, którzy stanowią tam 12 proc. mieszkańców, byli przeciwni referendum. Ich społeczność w większości zbojkotowała głosowanie, narażając się na represje ze strony rosyjskich władz.

Tatarzy zostali wysiedleni z Krymu na rozkaz Józefa Stalina w 1944 roku z powodu oskarżeń o kolaborację z III Rzeszą. Prawie połowa – 46 proc. – nie przeżyła deportacji. Ocalałym pozwolono na powrót dopiero w połowie lat 80. za rządów Michaiła Gorbaczowa. W efekcie duża część społeczności tatarskiej jest negatywnie nastawiona do władz w Moskwie. Po ogłoszeniu niepodległości przez Ukrainę w 1991 roku Tatarzy stali się obywatelami ukraińskimi.

PODCASTY I GALERIE