Ukraina: Większość mieszkańców chce niezależności kraju

Większość mieszkańców Ukrainy chciałaby niezależności kraju, a za zjednoczeniem z Rosją opowiada się 12 proc. ankietowanych – wynika z najnowszego sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii.

PAP
Ukraina: Większość mieszkańców chce niezależności kraju

Fot. Ewelina Mokrzecka

68 proc. respondentów chciałoby zachowania niezależności przez Ukrainę i przyjacielskich stosunków z Rosją – z otwartymi granicami, bez wiz i ceł. Od listopada odsetek osób deklarujących taki pogląd spadł o 3 pkt proc.

W ciągu ostatnich lat procent osób, które chcą zjednoczenia Ukrainy z Rosją, stopniowo spadał z 20 do 9 proc., ale po wydarzeniach na Majdanie wzrósł o 3 pkt proc. Najwięcej zwolenników zjednoczenia obu państw mieszka na wschodzie Ukrainy (26 proc.) i na południu (19 proc.), mniej w centralnej części kraju (5 proc.) i zachodzie (1 proc.).

Wśród regionów najbardziej przychylny zjednoczeniu z Rosją byłaby Autonomiczna Republika Krymu (41 proc.), obwody doniecki (33 proc.) oraz ługański i odeski (po 24 proc.).

Istnieje wyraźna zależność wiekowa w gotowości do zjednoczenia z Rosją. W najmniejszym stopniu chcą tego ludzie młodzi, do 30. roku życia (5 proc.), a w największym najstarsi, powyżej 55. roku życia (17 proc.).

Sondaż przeprowadzono w dniach 8-18 lutego na próbie 2032 osób. Błąd statystyczny wynosi 2,2 proc.

PODCASTY I GALERIE