• Świat
  • 15 kwietnia, 2014 15:53

Ukraina: Parlament przyjął ustawę o terytoriach okupowanych

Ukraiński parlament przyjął ustawę o terytoriach okupowanych, a w rządzie pojawi się stanowisko ministra bądź wicepremiera do spraw tych terytoriów. Jest to związane z rosyjską aneksją Krymu, który zgodnie z prawem międzynarodowym wciąż należy do Ukrainy.

PAP
Ukraina: Parlament przyjął ustawę o terytoriach okupowanych

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Zgodnie z przegłosowaną we wtorek w drugim czytaniu ustawą za terytoria okupowane uznaje się Autonomiczną Republikę Krymu, Sewastopol, przestrzeń powietrzną nad nimi oraz wody wewnętrzne i wody terytorialne wokół półwyspu.

Dokument określa reguły podróżowania na Krym i z półwyspu zarówno dla obywateli Ukrainy, jak i obywateli innych państw, którzy, by odwiedzić półwysep, będą musieli teraz uzyskać specjalne zezwolenie od władz ukraińskich.

Ustawa mówi, że choć czasowo okupowane terytorium podlega formalnie prawu ukraińskiemu, to odpowiedzialność za łamanie praw człowieka na tym obszarze ponosi Federacja Rosyjska. Wypłata odszkodowań za straty poniesione na tym terytorium, a także odpowiedzialność za znajdującą się tam spuściznę kulturalną także spoczywa na Rosji.

Zgodnie z nowymi zasadami na terytoriach okupowanych obowiązuje ukraińskie prawo własności, a jakiekolwiek operacje dokonywane z pominięciem tego prawa będą uznawane przez władze w Kijowie za nielegalne. Ukraina zabroniła także wydawania tam pozwoleń, licencji i certyfikatów i zakazała eksploatacji złóż naturalnych.

Ustawa mówi, że podczas okupacji na terytorium Półwyspu Krymskiego nie będą przeprowadzane wybory ani referenda.

Po głosowaniu przewodniczący parlamentu, a zarazem pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Ołeksandr Turczynow zapowiedział, że w najbliższym czasie w rządzie utworzone zostanie stanowisko odpowiedzialnego za Krym ministra albo wicepremiera.

PODCASTY I GALERIE