UK: ,,Chcemy mieć większą kontrolę nad swoim życiem”. Brytyjczycy opowiadają się za eutanazją.

Aż 70 proc. Brytyjczyków, którzy deklarują, że są osobami wierzącymi, opowiada się za eutanazją w postaci tzw. wspomaganego samobójstwa – wykazał sondaż opublikowany przez „BBCNews”. Są to głównie anglikanie, katolicy oraz Żydzi i Sikhowie.

PAP
UK: ,,Chcemy mieć większą kontrolę nad swoim życiem”. Brytyjczycy opowiadają się za eutanazją.

Tylko 16 proc. badanych było temu przeciwnych, głównie baptyści, wyznawcy islamu oraz hinduizmu. Ankietowano 4,437 tys. respondentów.

82 proc. osób opowiadających się za eutanazją twierdziło, że każdy człowiek ma prawo do decydowania o tym kiedy i jak chce umrzeć. Z kolei ci, którzy są jej przeciwni obawiają się, że chorzy mogą odczuwać presje, by wyrazili zgodę na asystowane samobójstwo. Tak twierdziło 60 proc. badanych, którzy nie akceptują legalizacji eutanazji.

Za eutanazją w mniejszym stopniu opowiadają się osoby, które są praktykujące i regularnie chodzą na msze do kościoła oraz uczestniczą w zebraniach grup religijnych. Wśród nich jedynie 44 proc. katolików jest za legalizacją eutanazji. Wśród wszystkich badanych brytyjskich katolików poparło ją 56 proc. osób.

Prof. Linda Woodhead, socjolog religii z Lancaster University, twierdzi, że większa aprobata dla wspomaganego samobójstwa powodowana jest postępem medycyny. „Chcemy mieć większą kontrolę nad swym życiem i to się przenosi również na decydowanie o swej śmierci” – uważa brytyjska specjalistka.

PODCASTY I GALERIE