UE zgodziła się na zniesienie ograniczeń podróży z państw trzecich

Rada UE przyjęła zalecenie o stopniowym znoszeniu tymczasowych ograniczeń dotyczących innych niż niezbędne podróży do UE. Zalecenie wyszczególnia kraje, wobec których powinny zostać zniesione ograniczenia. Lista krajów powinna być weryfikowana i w razie potrzeby uaktualnia co dwa tygodnie.

zw.lt
UE zgodziła się na zniesienie ograniczeń podróży z państw trzecich

Fot. Pexels

Opierając się na kryteriach i warunkach wskazanych w zaleceniu, państwa członkowskie powinny od 1 lipca zacząć znosić ograniczenia podróży na granicach zewnętrznych wobec mieszkańców następujących państw trzecich:

 • Algieria
 • Australia
 • Kanada
 • Gruzja
 • Japonia
 • Czarnogóra
 • Maroko
 • Nowa Zelandia
 • Rwanda
 • Serbia
 • Korea Południowa
 • Tajlandia
 • Tunezja
 • Urugwaj
 • Chiny (z zastrzeżeniem potwierdzenia wzajemności).

Jeżeli chodzi o sytuację epidemiologiczną, państwa trzecie umieszczone na liście powinny spełniać zwłaszcza następujące kryteria:

 • w ciągu ostatnich 14 dni liczba nowych przypadków Covid-19 na 100 tys. mieszkańców powinna być zbliżona do średniej UE lub od niej niższa (stan na 15 czerwca 2020 r.)
 • tendencja w zakresie nowych przypadków w tym okresie w porównaniu z poprzednimi 14 dniami powinna być stabilna lub spadkowa
 • ogólna reakcja na pandemię Covid-19, z uwzględnieniem dostępnych informacji, w tym o takich kwestiach jak testowanie, nadzór, ustalanie kontaktów zakaźnych, środki antypandemiczne, leczenie i sprawozdawczość, a także wiarygodność informacji. 

Co dalej?

Zalecenie Rady nie jest instrumentem wiążącym prawnie. Za jego wdrożenie pozostają odpowiedzialne organy państw członkowskich. Mogą one, zachowując pełną przejrzystość, znosić ograniczenia wobec państw z listy jedynie stopniowo.

Państwo członkowskie nie powinno znosić ograniczeń wobec państw trzecich spoza listy, zanim nie zostanie to uzgodnione w skoordynowany sposób.

Lista państw trzecich powinna być weryfikowana przez Radę co dwa tygodnie i może zostać w razie potrzeby uaktualniona – po ścisłych konsultacjach z Komisją oraz ze stosownymi agencjami i służbami UE po ogólnej ocenie na podstawie wyżej wspomnianych kryteriów.

Źródło www.consilium.europa.eu;

PODCASTY I GALERIE