• Świat
  • 17 października, 2020 10:10

UE wyraża solidarność z Litwą i Polską i apeluje o współpracę w sprawie Covid-19

Rada Europejska, która obradowała 15 i 16 października w Brukseli, wyraża swoją solidarność z Litwą i Polską w świetle działań odwetowych podjętych przez Białoruś. Potępia ciągłe stosowanie środków przemocy przeciwko uczestnikom pokojowych protestów.

zw.lt
UE wyraża solidarność z Litwą i Polską i apeluje o współpracę w sprawie Covid-19

Fot. European Union

Tematem obrad Rady Europejskiej był m. in. Covid-19. Jak zaznaczyli liderzy państw unijnych, w obecnej sytuacji kluczowe znaczenie mają solidarność i ścisła współpraca w walce z pandemią, w tym opracowywanie szczepionek i ich dystrybucja. Rada Europejska jest zdecydowana wzmocnić unijne wsparcie dla systemów opieki zdrowotnej oraz zwiększenia gotowości i zdolności reagowania swoich partnerów.

Rada Europejska wzywa państwa członkowskie do kontynuowania starań w zakresie ogólnej koordynacji, w oparciu o najlepsze dostępne dane naukowe, zwłaszcza w odniesieniu do przepisów dotyczących
kwarantanny, transgranicznego ustalania kontaktów zakaźnych, strategii w zakresie testowania, wspólnej oceny metod przeprowadzania testów, wzajemnego uznawania testów oraz tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE.

Źródło: Sekretariat Generalny Rady Europejskiej

PODCASTY I GALERIE