UE: W KE na konferencji prasowej w Brukseli wiersz Wisławy Szymborskiej

Rzeczniczka KE Marta Wieczorek odczytała w poniedziałek po polsku podczas konferencji Komisji Europejskiej wiersz polskiej noblistki, Wisławy Szymborskiej "Nic dwa razy". Utwór mówi o tym, że wszystko w życiu zdarza się tylko raz i należy cieszyć się każdą chwilą

PAP
UE: W KE na konferencji prasowej w Brukseli wiersz Wisławy Szymborskiej

Fot. Capri23auto /Pixabay

Od kilku tygodni rzecznicy KE wybierają co kilka dni wiersze europejskich poetów i odczytują je na podium. Wybrane utwory mają nieść nadzieję, że kryzys wynikający z pandemii koronawirusa minie i życie w Europie znów będzie przebiegać swoim codziennym rytmem. „Nic dwa razy” to jeden z najpopularniejszych wierszy Szymborskiej.

„Nic dwa razy się nie zda­rza/ i nie zda­rzy. Z tej przy­czy­ny/ zro­dzi­li­śmy się bez wpra­wy/ i po­mrze­my bez ru­ty­ny.

Choć­by­śmy ucznia­mi byli/ naj­tęp­szy­mi w szko­le świa­ta,/ nie bę­dzie­my re­pe­to­wać/ żad­nej zimy ani lata.

Żaden dzień się nie po­wtó­rzy,/ nie ma dwóch po­dob­nych nocy,/ dwóch tych sa­mych po­ca­łun­ków,/ dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy” – to pierwsze trzy zwrotki tego utworu.

Służby prasowe Komisji poinformowały, że wiersz Szymborskiej został odczytany w poniedziałek z inicjatywy korespondentki Polsat News w Brukseli Doroty Bawołek.

Z Brukseli Łukasz Osiński

PODCASTY I GALERIE