• Świat
  • 13 października, 2022 12:38

UE: Jest ostateczna zgoda na większą elastyczność w korzystaniu z funduszy polityki spójności

Rada UE przyjęła w czwartek pakiet zmian w przepisach, aby zwiększyć wsparcie dla rządów i regionów UE, które stawiają czoła skutkom rosyjskiej inwazji na Ukrainę, m.in. przyjmują większą liczbę uchodźców z tego kraju. Zmienione reguły zwiększają elastyczność w korzystaniu z funduszy polityki spójności.

PAP
UE: Jest ostateczna zgoda na większą elastyczność w korzystaniu z funduszy polityki spójności

Fot. pl.fotoomnia.com

„Nowe środki uzupełniają wsparcie finansowe dla ukraińskich uchodźców, które zostało już uruchomione na mocy przyjętego w kwietniu działania w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE). Przepisy zwiększają elastyczność w korzystaniu z unijnych funduszy polityki spójności, tak aby kierować środki na rzecz wsparcia uchodźców, biorąc jednocześnie pod uwagę ograniczenia budżetowe państw członkowskich i konieczność zapewnienia maksymalnie skutecznej pomocy” – poinformowała Rada UE.

Zmiany w przepisach dotyczą także opóźnień w realizacji niektórych projektów ze względu na wysokie ceny energii i zakłócenia rynkowe spowodowane wojną oraz długotrwałe konsekwencje pandemii Covid-19.

Niektóre z przyjętych rozwiązań obejmują zwiększenie płatności zaliczkowych na rzecz projektów o dodatkowe 3,5 mld euro, aby zapewnić większą płynność w ramach programów z lat 2014–2020; możliwość objęcia współfinansowaniem na poziomie 100 proc. inwestycji promujących społeczno-gospodarczą integrację obywateli państw trzecich; zwiększenie możliwości przenoszenia środków na działania wspierające uchodźców nie tylko między Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego a Europejskim Funduszem Społecznym, ale także z Funduszu Spójności; zwracanie kosztów już zakończonych projektów dotyczących potrzeb związanych z uchodźcami; wyodrębnienie 30 proc. ze środków na rzecz uchodźców dla władz lokalnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w społecznościach lokalnych.

Nowe przepisy mają ułatwiać – według Rady UE – „finansowanie wielu różnorodnych działań wspierających ludzi uciekających przed wojną, od przyjmowania i kwaterowania na samym początku aż po zapewnianie uchodźcom dostępu do opieki zdrowotnej i rynku pracy”.

Zmienione przepisy wejdą w życie po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

PODCASTY I GALERIE