• Świat
  • 21 kwietnia, 2020 8:35

Tomaszewski za rezolucją, krytykującą działania polskich władz w czasie pandemii

Waldemar Tomaszewski był jednym z trzech europosłów Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, którzy w głosowaniu w Parlamencie Europejskim poparli rezolucję, która krytykowała działania polskich władz w czasie pandemii.

zw.lt
Tomaszewski za rezolucją, krytykującą działania polskich władz w czasie pandemii

Fot. Roman Niedźwiecki

Parlament Europejski w zdalnym głosowaniu w piątek 17 kwietnia przyjął rezolucję w sprawie skoordynowanych działań UE na rzecz zwalczania pandemii koronawirusa i jej skutków. W rezolucji krytykowane są polskie władze za plan organizacji wyborów prezydenckich w maju.

Rezolucję poparło 395 europosłów, 171 było przeciw. 128 wstrzymało się od głosu. Przeciw rezolucji głosowała bardzo duża część Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), w tym wszyscy eurodeputowani PiS. Poparła ją trójka europosłów EKR ze Słowacji, Łotwy i Waldemar Tomaszewski – reprezentant Litwy.  

Tekst rezolucji dotyczy w dużej mierze społeczno-gospodarczych kwestii związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii. Europosłowie wzywają m.in. do szerokiego pakietu wspierającego europejską gospodarkę po kryzysie związanym z COVID-19.

Fragment rezolucji dotyczy jednak Polski. Europosłowie „ubolewają nad krokami podjętymi przez polski rząd, a mianowicie zmianą kodeksu wyborczego wbrew wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego i innym przepisom prawa, w celu przeprowadzenia wyborów prezydenckich w środku pandemii, co może zagrozić życiu obywateli polskich i podważyć koncepcję wolnych, równych, bezpośrednich i tajnych wyborów przewidzianą w polskiej konstytucji”.

PODCASTY I GALERIE