• Świat
  • 29 listopada, 2014 9:02

Tomaszewski spotkał się z szefem MSZ RP

W ramach konsultacji społecznych opracowywanego przez MSZ Rządowego Programu Współpracy z Polską Diasporą na lata 2015-2020 szef polskiej dyplomacji spotkał się w piątek z Waldemarem Tomaszewskim, przewodniczącym Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.

msz.gov.pl
Tomaszewski spotkał się z szefem MSZ RP

Fot. msz.gov.pl

Rozmówcy dokonali przeglądu aktualnych wyzwań, problemów i potrzeb Polaków na Litwie oraz omówili perspektywę rozwoju środowiska litewskiej Polonii w najbliższych latach. Zgodzono się, że ważnym elementem wsparcia ze strony Polski jest zaangażowanie w działania edukacyjne i nauczanie języka polskiego. Minister Schetyna gratulował Waldemarowi Tomaszewskiemu obchodzonego w tym roku jubileuszu 20-lecia działalności Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.

Spotkanie w Warszawie było kolejnymi konsultacjami ministra Schetyny ze środowiskami polonijnymi. Rozpoczęły je ubiegłotygodniowe rozmowy z przedstawicielami organizacji polonijnych działających w Niemczech. Wnioski ze spotkania posłużą nadaniu ostatecznego kształtu dla opracowywanego przez MSZ Rządowego Programu Współpracy z Polską Diasporą w latach 2015-2020. Jest on aktualnie przedmiotem konsultacji społecznych, w tym także wśród Polaków mieszkających poza granicami kraju. W zamierzeniu Program określi cele, kierunki i sposoby realizacji zadań na rzecz polskiej diaspory.

PODCASTY I GALERIE