• Świat
  • 12 września, 2013 12:38

Terminal LNG w Świnoujściu z półrocznym opóźnieniem

Polskie LNG i GRI (Generalny Realizator Inwestycji) podpisały aneks dotyczący potwierdzenia daty zakończenia projektu. Konsorcjum zobowiązało się, że terminal uzyska pozwolenie na użytkowanie do dnia 30 grudnia 2014 r.. To sześć miesięcy później niż początkowo zakładano, pisze wnp.pl.

wnp.pl
Terminal LNG w Świnoujściu z półrocznym opóźnieniem

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Generalny Realizator Inwestycji, czyli konsorcjum: Saipem, Samprogetti Canada Inc. (obecnie Saipem Canada Inc.), Techint Compagnia Tecnica Internazionale, PBG SA, PBG Export sp. z o.o. (obecnie PBG Energia sp. z o.o.), zobowiązał się zakończyć inwestycję w niecałe 50 miesięcy, tj. do 30 czerwca 2014 roku.

Dla przypomnienia, zapisy tzw. umowy regazyfikacyjnej, zakładające oddanie terminalu w pierwotnym terminie do 30 czerwca 2014 r., zawierają 6-miesięczny bufor czasowy. Oznacza to praktyczny wymóg zakończenia inwestycji do końca 2014 r., a więc w terminie bezpiecznym, zgodnym z uaktualnionym harmonogramem.

„Aneks jest pierwszą i mamy nadzieję, że zarazem ostatnią modyfikacją postanowień kontraktowych, skutkującą zmianą umowy z wykonawcą. Z punktu widzenia zarządzania projektem, jego podpisanie było konieczne w celu ograniczenia ryzyk związanych
z procesem inwestycyjnym, a także zabezpieczeniem pozycji biznesowej i prawnej spółki. Jest to najbardziej optymalne rozwiązanie, które gwarantuje narzucenie wysokiego tempa prac i osiągnięcie założonych postępów w realizacji inwestycji – powiedział Rafał Wardziński, prezes zarządu Polskiego LNG.

Spółka, w związku z odchyleniem od pierwotnego harmonogramu, na który wpływ w głównej mierze miał kryzys w branży budowlanej w 2012 r., zdecydowała się na rozwiązanie najbardziej konstruktywne, ukierunkowane na skuteczne zarządzenie zaistniałą sytuacją.

PODCASTY I GALERIE