Teksas, Kalifornia, Katalonia. 10 państw, które mogą powstać w ciągu dekady

Czy w ciągu najbliższej dekady powstaną nowe państwa, takie jak Katalonia, Kurdystan, Somaliland, a nawet Teksas i Kalifornia. Prezentujemy filmik edukacyjny, wyprodukowany przez spółkę Mediakraft PL, w którym została przeanalizowana międzynarodowa sytuacja.

zw.lt

Fot. Wikipedia

Zgodnie z prawem międzynarodowym podstawowym kryterium uznania państwa jest efektywność, rozumiana jako stabilność i skuteczność jego władz oraz zdolność do utrzymywania stosunków zewnętrznych. Za uznanie przedwczesne uważa się w przypadku istnienia poważnych wątpliwości co do trwałości i stabilności nowej organizacji terytorialnej, np. gdy toczy się walka zbrojna o jego przetrwanie. Obecnie kryteriami uznania stało się też przestrzegania pewnych „standardów cywilizacyjnych”, takich jak poszanowanie dla prawa do samostanowienia oraz praw człowieka.

Uznanie międzynarodowe nowego państwa powinno odbyć się de facto i de iure.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej