• Świat
  • 24 lutego, 2023 12:52

Szefowie parlamentów Polski i państw bałtyckich: zwycięstwo Ukrainy jedynym sposobem na przywrócenie pokoju w Europie

Tyrania i terror muszą upaść. Pokój i wolność muszą zapanować. Zwycięstwo Ukrainy to jedyny sposób na przywrócenie pokoju w Europie. Jesteśmy z Ukrainą - podkreślają we wspólnej deklaracji szefowie parlamentów Polski i państw bałtyckich w rocznicę rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji.

PAP
Szefowie parlamentów Polski i państw bałtyckich: zwycięstwo Ukrainy jedynym sposobem na przywrócenie pokoju w Europie

Fot. PAP/Albert Zawada

Jak przekazało Centrum Informacyjne Sejmu, dokument jest efektem spotkania szefów Izb parlamentarnych z Polski i państw bałtyckich, zorganizowanego z inicjatywy marszałek Sejmu Elżbiety Witek w dniach 15-16 stycznia w Warszawie. Oprócz szefowej polskiego parlamentu pod deklaracją podpisali się też przewodnicząca litewskiego Sejmu Viktorija Čmilyte-Nielsen, szef łotewskiej Saeimy Edvards Smiltens i stojący na czele estońskiego Riigikogu Jüri Ratas.

Wskazują oni, że „trwająca agresja wojenna Rosji przeciwko Ukrainie spowodowała ogromne cierpienie narodu ukraińskiego i wpłynęła na miliony ludzi na całym świecie”, a także „zachwiała bezpieczeństwem i stabilnością w Europie i na świecie, stanowiąc poważny atak na oparty na prawie porządek międzynarodowy”.

Dzisiaj my, Przewodniczący Parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski, potwierdzamy naszą pełną solidarność z narodem ukraińskim i wyrażamy uznanie dla jego odwagi i determinacji w obronie wolności i suwerenności Ukrainy. Składamy hołd wszystkim tym, którzy oddali swoje życie za niepodległość Ukrainy oraz wyrażamy najgłębsze współczucie i kondolencje rodzinom ofiar trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę – deklarują politycy.

Tyrania i terror muszą upaść. Pokój i wolność muszą zapanować. Zwycięstwo Ukrainy to jedyny sposób na przywrócenie pokoju w Europie. Jesteśmy z Ukrainą” – oświadczyli szefowie parlamentów.

Ponowili zapewnienie o wsparciu i zaangażowaniu na rzecz niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej uznanych przez społeczność międzynarodową granicach.

„Nasze kraje są zdeterminowane, aby tak długo, jak będzie to konieczne, nadal udzielać Ukrainie wsparcia politycznego, gospodarczego, wojskowego i humanitarnego. Wzywamy inne państwa do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy, aby zapewnić jej zdolność do obrony jej niezależności i integralności terytorialnej – deklarują.

Zapewniają także, że wraz z innymi partnerami będą kontynuować wysiłki na rzecz wsparcia dla odbudowy i rekonstrukcji Ukrainy, w tym jej zniszczonej infrastruktury.

„Ukraina podziela nasze wspólne wartości, takie jak demokracja, praworządność i poszanowanie praw człowieka. Ukraińcy płacą najwyższą cenę za obronę naszych wspólnych wartości i bezpieczeństwa europejskiego. Miejsce Ukrainy jest w euroatlantyckiej rodzinie wolnych i demokratycznych państw. Jesteśmy zaangażowani w dalsze wspieranie aspiracji Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO” – podkreślili szefowie parlamentów.

Zapewniają, że nigdy nie uznają nielegalnej aneksji terytoriów Ukrainy, w tym Krymu, Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża. „Jesteśmy głęboko zaniepokojeni rosnącą obecnością wojskową Rosji na Białorusi, co stanowi czynnik zwiększający zagrożenie dla bezpieczeństwa w regionie” – podkreślili.

Wskazują ponadto, że Rosja musi zapłacić za szkody wyrządzone Ukrainie”. „Będziemy współpracować z naszymi Sojusznikami i partnerami na rzecz wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do wspierania odbudowy Ukrainy i do celów reparacji” – zadeklarowali.

Ponawili też żądanie natychmiastowego zaprzestania prowadzenia działań wojennych przez Rosję przeciwko Ukrainie, „wszelkich celowych i bezmyślnych ataków skierowanych przeciwko ludności cywilnej i infrastrukturze cywilnej”, a także „pełnego, natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania rosyjskich sił i sprzętu wojskowego z uznanego przez społeczność międzynarodową terytorium Ukrainy”.

Wezwali władze Białorusi i Iranu do zaprzestania wspierania wojny Rosji przeciw Ukrainie, a także „inne państwa do zaprzestania wszelkich działań umożliwiających rosyjską agresji”.

Zapewnili, że Polska, Litwa, Łotwa i Estonia będą dążyły do wzmacniania wspólnego nacisku na Rosję do zakończenia tej wojny i wycofania jej oddziałów z Ukrainy m.in. poprzez podnoszenie kosztów agresji dla Rosji, dalsze wzmacnianie i rozszerzanie środków ograniczających wobec Rosji oraz poprzez dalsze wzmacnianie izolacji Rosji we wszystkich możliwych formatach i obszarach.

„Potępiamy starania o przywrócenie udziału rosyjskich i białoruskich sportowców w międzynarodowych zawodach” – zaapelowali.

Wskazali, że „Rosja oraz wszyscy sprawcy i współwinni muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zbrodnię agresji, za zbrodnie wojenne, zbrodnie ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości”.

„Popieramy śledztwo wszczęte przez Międzynarodowy Trybunał Karny w celu zidentyfikowania i osądzenia osób, które popełniły zbrodnie wojenne, zbrodnie ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości na terytorium Ukrainy. Wzywamy do szybkiego powołania specjalnego trybunału pod auspicjami Narodów Zjednoczonych dla postawienia przed sądem sprawców międzynarodowej zbrodni agresji dokonanej przez rosyjskich przywódców politycznych i wojskowych przeciw Ukrainie – zaapelowali.

Szefowie parlamentów podkreślili, że „Rosja musi zapłacić za szkody wyrządzone Ukrainie”. „Będziemy współpracować z naszymi Sojusznikami i partnerami na rzecz wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do wspierania odbudowy Ukrainy i do celów reparacji. Tyrania i terror muszą upaść. Pokój i wolność muszą zapanować. Zwycięstwo Ukrainy to jedyny sposób na przywrócenie pokoju w Europie. Jesteśmy z Ukrainą” – oświadczyli.

PODCASTY I GALERIE