• Świat
  • 25 czerwca, 2021 12:15

Szef MSZ RP wziął udział w dyskusji poświęconej sytuacji praw człowieka i wolności mediów na Białorusi

– Wzywamy władze białoruskie do uwolnienia więźniów politycznych, liczonych już w setkach. Wśród nich jest ponad dwudziestu dziennikarzy i pracowników mediów, w tym Raman Pratasiewicz, dziennikarki TV Biełsat – Kaciaryna Andrejewa i Daria Czulcowa, jak również liderzy Związku Polaków na Białorusi: Andżelika Borys i Andrzej Poczobut, również będący dziennikarzem – mówił minister Zbigniew Rau podczas dyskusji, która odbyła się na marginesie trwającej 47. sesji Rady Praw Człowieka ONZ.

gov.pl
Szef MSZ RP wziął udział w dyskusji poświęconej sytuacji praw człowieka i wolności mediów na Białorusi

Fot. MSZ RP

W swoim wystąpieniu szef polskiego MSZ mówił o dramatycznie pogarszającej się sytuacji praw człowieka na Białorusi, będącej konsekwencją represyjnych działań władz białoruskich.

Wśród wyjątkowo niepokojących zdarzeń, które nastąpiły od czasu ostatniej sesji Rady Praw Człowieka w marcu br., minister Rau wymienił aresztowanie i skazanie wybitnych przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi i niezależnych dziennikarzy oraz zamknięcie portalu informacyjnego tut.by.

Szczególną uwagę zwrócił na dokonane w wyniku zmuszenia do lądowania cywilnego samolotu aresztowanie blogera Ramana Pratasiewicza i jego partnerki, które wstrząsnęło społecznością międzynarodową.

– Ich późniejsze zaaranżowane wystąpienia telewizyjne i wymuszone zeznania są bardzo niepokojące i wyraźnie ukazują nieludzkie traktowanie obojga zatrzymanych – powiedział szef polskiej dyplomacji na forum ONZ. Podkreślił przy tym wzajemne związki między prawami człowieka a wolnością mediów. – Deklaruję trwałe zobowiązanie Polski dla dalszego wspierania niezależnych mediów służących społeczeństwu białoruskiemu, które w ostatnich miesiącach udowodniło swoje mocne przywiązanie do wartości demokratycznych – zaznaczył minister Rau.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. ministrowie spraw zagranicznych Danii, Estonii, Litwy, Łotwy. Głos zabrała także m.in. Anaïs Marin, Specjalna Sprawozdawczyni ONZ ds. sytuacji praw człowieka na Białorusi.

PODCASTY I GALERIE