Szczyt NATO z perspektywy prawnej

Czego możemy oczekiwać od szczytu NATO na Stadionie Narodowym w Warszawie już w lipcu? Oczywiście zważywszy na fakt, że Pakt Północnoatlantycki łącznie z NATO, funkcjonują jako formalny rodzaj pomocy, a decyzje w niej podejmowane są na zasadzie konsensusu, dużo więc będzie pracy od tej strony prawnej, ale nie tylko. Spotkania, które się odbywają co jakiś czas: Chicago, Wales (Anglia), a teraz Warszawa. Są to spotkania po pierwsze bardzo istotne, gdyż promują jedność Paktu oraz zazwyczaj są odpowiedzią, reakcją na międzynarodową sytuację. Można by określić plan pracy podczas szczytu w kilku punktach.

Agata Antoniewicz
Szczyt NATO z perspektywy prawnej

Fot. BFL/Mindaugas Kulbis

Zważywszy na obecną sytuację na Ukrainie, na pewno zostaną omówione kwestie dotyczące procesu decyzyjnego, który się odbywa na zasadzie konsensusu, aby szybkość podejmowania decyzji oraz reakcji paktu w celach obronnych nie dawała na siebie długo czekać. Kwestie terytorium są dość ciekawe, bo będzie zapewne mowa o rozlokowaniu samolotów, sprawach dotyczących mórz oraz terytoriów przygranicznych, w tym w jego wschodniej części, aby na podstawie art. 51 w wypadku nagłego zagrożenia przyśpieszyć nie tylko proces decyzyjny sam w sobie, lecz także aby go usprawnić politycznie.

Zostanie poruszona sprawa testowania mobilności Aliansu w ciągu godziny i tu Polska odgrywa ważną rolę, gdyż rozmowy dotyczyć będą rozlokowania kilku Jednostek Integracji Sił Sojuszu NFIU, małych baz wojskowych o liczebności około 40 osób. I tu praca prawników (legislatorów) będzie znacząca, bo kwestia ta zawiera 500 niepodległych aktów prawnych, które zostaną opracowane.

Sprawy usprawnienia odporności paktu na wojnę cybernetyczną. W tym punkcie nie ma potrzeby, aby zmieniać zapisy prawne, gdyż cyberatak jest równoznaczny napaści zbrojnej. Kwestie mniejszości, społeczności, które są narażone i mogą być wykorzystane w nieodpowiednich celach. Rozmowy o nowoczesnych technologiach.

Planowane jest rozszerzenie NATO na Bałkanach, a więc oficjalne uznanie Czarnogóry jako członka sojuszu. Pokonanie ISIL i podjęcie formalnej decyzji o ingerencji w sposób aktywny angażując się do walki.

Oczywiście Misja w Afganistanie, czyli jak długo zamierzają tam być? Oraz sprawy dotyczące implementacji międzynarodowego prawa humanitarnego w regionie, a przede wszystkim odpowiedzenie sobie na podstawowe pytanie: czy są jakieś podstawy prawne do tego aby tam pozostać?

Kryzys migracyjny w którym NATO brało udział, bo wysyłało swoje statki aby pomóc uchodźcom i w związku z kryzysem rozmowy podczas szczytu dotyczyć będą przypływu uchodźców, który musi zostać zatrzymany.

Są to sprawy, którymi się zajmie nachodzący Szczyt, gdzie na zasadzie konsensusu państwa należące do Paktu Północnoatlantyckiego, co prawda w pośpiechu ale mają szansę na przedstawienie swoich poglądów oraz dopilnowania korzystnych ustaleń wypracowanych przez ostatnie kilkanaście miesięcy.

PODCASTY I GALERIE