Szczyt nadzwyczajny Rady Europejskiej w Brukseli

Szefowie państw Unii Europejskiej udadzą się dzisiaj do Brukseli na posiedzenie Rady Europejskiej, które odbędzie się 17 i 18 lipca. To pierwsze od czasu wybuchu pandemii COVID-19 posiedzenie organizowane w formule stacjonarnej.

gov.pl
Szczyt nadzwyczajny Rady Europejskiej w Brukseli

Fot. Tauno Tõhk/Wikimedia Commons

Agenda spotkania obejmuje negocjacje wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy. To pierwsza próba osiągnięcia porozumienia w tej kwestii. Dyskusja będzie odbywać się według schematu negocjacyjnego (tzw. Negotiating Box) opracowanego przez Przewodniczącego Rady Europejskiej na podstawie propozycji Komisji Europejskiej z 27 maja.

Polski rząd postuluje za ambitnym i skutecznym budżetem UE

Polska podkreśla, że UE potrzebuje budżetu ambitnego, przyjętego i wdrożonego jak najszybciej. Dotyczy to zarówno Wieloletnich Ram Finansowych, jak i dodatkowych środków w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy.

Fundusz Odbudowy z budżetem w wysokości 750 mld euro będzie korzystnym impulsem rozwojowym dla europejskiej gospodarki. Zdaniem Polski, powinien on obejmować sprawiedliwe mechanizmy dystrybucji środków, które uwzględniają specyfikę państw członkowskich. Zwłaszcza różnice w poziomie zamożności. Wprowadzenie nowych źródeł dochodów UE nie powinno nadmiernie obciążać mniej rozwiniętych państw członkowskich.

Silne polityki unijne dla odbudowy po kryzysie koronawirusa

Delegacja polska zamierza konsekwentnie utrzymywać postulat uwzględnienia w budżecie UE silnej polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej. Za kluczowe uznaje się znaczenie wspólnego rynku i strategii rozwoju przemysłu w UE w odbudowie europejskiej gospodarki po kryzysie związanym z pandemią.

PODCASTY I GALERIE