• Świat
  • 21 października, 2020 8:13

Sytuacja na Białorusi była głównym tematem rozmów premiera Polski ze Swiatłaną Cichanouską

Aktualna sytuacja i rozwój wydarzeń na Białorusi to główny temat rozmów premiera Mateusza Morawieckiego ze Swiatłaną Cichanouską. Na spotkaniu poruszono też kwestie polskiego wsparcia dla społeczeństwa białoruskiego na drodze do demokratycznych przemian. To kolejne spotkanie szefa rządu z liderką białoruskiej opozycji.

gov.pl
Sytuacja na Białorusi była głównym tematem rozmów premiera Polski ze Swiatłaną Cichanouską

Fot. Adam Guz/KPRM

Podczas spotkania we wtorek premier zapewnił o wsparciu Polski w dążeniach Białorusi do wolności i demokracji. Podziękował też Swiatłanie Cichanouskiej za jej działalność i dążenie do demokratycznych przemian.

Działania Polski na rzecz Białorusi na arenie międzynarodowej

Premier Mateusz Morawiecki od samego początku aktywnie uczestniczy w budowaniu międzynarodowego poparcia dla demokratycznych przemian na Białorusi. Dzień po ogłoszeniu wyników wyborów na Białorusi skierował list do przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela oraz przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Zaapelował w nim o zwołanie nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w sprawie wydarzeń na Białorusi. Tego samego dnia premier rozmawiał również telefonicznie z unijnymi przywódcami.

Podczas wrześniowej Rady Europejskiej w Brukseli premier poruszył temat propozycji „Planu gospodarczego dla demokratycznej Białorusi”, którego częścią są m.in. inwestycje infrastrukturalne i wsparcie ekonomiczne dla Białorusi. Plan został zaakceptowany przez przywódców i skierowanych do dalszych prac Komisji Europejskiej.

Najważniejsze inicjatywy Polski na rzecz Białorusi

W odpowiedzi na pogarszającą się sytuację społeczno-polityczną na Białorusi polski rząd podjął zdecydowane działania, m.in.: przyjęto pakiet pomocowy „Solidarni z Białorusią” oraz pakietu, ułatwiający specjalistom z branży IT, start-upom, MŚP, jak i dużym firmom bezproblemową relokację na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – Poland. Business Harbour.

  • „Ekonomiczny Plan dla Demokratycznej Białorusi”

Plan został zaprezentowany przez premiera Mateusza Morawieckiego i zaakceptowany przez premierów Grupy Wyszehradzkiej w Lublinie 11 września. Następnie zapisy o potrzebie jego opracowania znalazły się w Konkluzjach Rady Europejskiej z 2 października.

Plan zakłada wsparcie transformacji gospodarczej Białorusi w sytuacji, gdy dojdzie do przemian demokratycznych, poprzez m.in.: dialog ws. ruchu bezwizowego, inwestycje w infrastrukturę czy pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Białorusi.

  • Program „Solidarni z Białorusią”

Głównymi założeniami programu jest: niesienie pomocy poszkodowanym i ich rodzinom, wprowadzenie ułatwień przy przekraczaniu granicy polsko-białoruskiej przez osoby poszkodowane lub uciekające przed represjami, wsparcie dla: studentów, młodych naukowców i białoruskiej młodzieży, niezależnych mediów i dziennikarzy, organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego oraz dla mniejszości polskiej zamieszkującej na Białorusi.

Na realizację programu w pierwszym roku Polska przeznaczy 50 mln zł. Będą to dodatkowe środki, ponad te, które Polska kieruje na inne programy związane z Białorusią, np. na telewizję Biełsat.

  • Poland. Business Harbour

To kompleksowy pakiet, ułatwiający specjalistom z branży IT, start-upom, MŚP, jak i dużym firmom bezproblemową relokację na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rozwoju i Polska Agencja Inwestycji i Handlu, we współpracy z GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i fundacją Startup Hub Poland.

Dzięki pakietowi usług będzie można dowiedzieć się m.in.: jak szybko i sprawnie rozpocząć działalność na terenie Polski, jak uzyskać wsparcie przy relokacji pracowników i ich rodzin oraz jak otrzymać prawną i wizową pomoc w formule „business concierge”.

Na podst. informacji prasowej KPRM

PODCASTY I GALERIE