• Świat
  • 20 listopada, 2013 6:02

Susipažinkime iš arčiau. Poznają się bliżej?

W najbliższy piątek wilnianka Dorota Tryk organizuje wraz z Kołem Młodych Dyplomatów Uniwersytetu Warszawskiego międzynarodową konferencję naukową pt. „Poznajmy się bliżej / Susipažinkime iš arčiau. Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego”.

Tomasz Otocki
Susipažinkime iš arčiau. Poznają się bliżej?

Fot. BFL

Konferencja – wpisana do oficjalnego kalendarza prezydencji litewskiej – odbędzie się w najbliższy piątek w auli dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Otworzą ją dyrektor Instytutu Europeistyki UW Konstanty Adam Wojtaszczyk, ambasador Litwy w Polsce Loreta Zakarevičienė oraz litewski politolog Ramūnas Vilpišauskas. Wśród tematów: stosunki PL-LT oraz sytuacja w regionie Bałtyku.

Jak mówi portalowi zw.lt organizatorka konferencji Dorota Tryk, na co dzień studentka bałtystyki i europeistyki w Warszawie, studenci chcą „spojrzeć na problemy oczami nie tylko Polaków, ale też rówieśników z państw regionu”. Jak podkreśla Tryk „Bałtyk to obszar o bardzo skomplikowanej historii, z nietypowym dziedzictwem, ale jest to nasz region. I nie możemy tego zmienić, więc dla dobra przede wszystkim samych siebie musimy wiedzieć kim są nasi sąsiedzi i musimy się z nimi porozumieć. Z braku wiedzy, braku znajomości „po tamtej stronie” wynika podatność na manipulację, wiara w skrajności i stereotypy” – powiedziała koordynatorka piątkowego wydarzenia.

W obradach wezmą udział goście nie tylko z Polski i Litwy, ale także z Rygi, Tallinna, Kaliningradu, Berlina i Greifswaldu. Będą to zarówno pracownicy naukowi, jak i studenci. Wystąpią w trzech grupach tematycznych: a) rola i znaczenia bałtyckich organizacji międzynarodowych, b) Morze Bałtyckie i jego rola w handlu i transporcie surowców, a także c) bezpieczeństwo państw w regionie Morza Bałtyckiego. W trakcie każdego panelu znajdzie się czas na pytania do studentów oraz do ekspertów, a także czas na dyskusję.

Jak powiedziała zw.lt organizatorka Dorota Tryk „dzięki dyskusji oraz kompromisom państwa leżące w regionie Bałtyku poznają się bliżej oraz udowodnią, że dialog w Regionie Morza Bałtyckiego jest niezwykle potrzebny”.

Konferencja „Poznajmy się bliżej” to kolejny głos Koła Młodych Dyplomatów UW na temat stosunków polsko-litewskich (i szerzej: bałtyckich). W marcu 2012 r. zorganizowali konferencję „Dwudziestolecie stosunków polsko-litewskich: próba szerszego spojrzenia”, w której wzięli udział m.in. Loreta Zakarevičienė oraz była doradczyni premiera ds. krajów bałtyckich Monika Michaliszyn.

PODCASTY I GALERIE