Sukces Polskiego Radia dla Zagranicy w konkursie Senatu RP

Cezary Galek zwyciężył w konkursie o Nagrodę Marszałka Senatu dla dziennikarzy polskich i polonijnych. Drugą nagrodę otrzymały Halina Ostas i Maria Wieczorkiewicz za cykl audycji radiowych wyemitowanych w Polskim Radiu dla Zagranicy, którego można słuchać także na antenie Radia "Znad Wilii".

zw.lt
Sukces Polskiego Radia dla Zagranicy w konkursie Senatu RP

Fot. PAP

Tematem XII edycji tego konkursu był awans społeczny i zawodowy Polonii i Polaków za granicą w krajach zamieszkania.

Marszałek podziękował laureatom i wszystkim dziennikarzom biorącym udział w konkursie za zainteresowanie losami naszych rodaków poza granicami. Wyraził zadowolenie, że ta tematyka co roku spotyka się z żywym odzewem regionalnych rozgłośni radiowych. Drugi rok z rzędu dziennikarze radiowi otrzymują nagrody w tym konkursie. Zdaniem marszałka cenne jest to, że bohaterowie nagrodzonych prac, mimo odnoszonych za granicą sukcesów, nie tracą kontaktu z Macierzą. „To jest ważne dla nas, że możemy się szczycić naszymi rodakami za granicą, ale też ważne jest dla nich, że interesujemy się ich losami” – powiedział marszałek. Pogratulował wszystkim udziału w konkursie i podziękował za obecność.

Konkurs był adresowany do dziennikarzy pracujących w krajowych i polonijnych gazetach i czasopismach, rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych, portalach internetowych, a także współpracowników wyżej wymienionych mediów. Celem konkursu było pokazanie awansu społecznego i zawodowego osób polskiego pochodzenia, zwłaszcza gdy po wejściu Polski do Unii Europejskiej otworzyły się przed Polakami możliwości studiowania i pracy poza Macierzą.

Na konkurs napłynęło 45 prac. Ich autorami byli dziennikarze z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Litwy, Ukrainy oraz z Polski. Wszystkie nadesłane prace cechował wysoki poziom merytoryczny i warsztatowy. Warto podkreślić, że dużym zainteresowaniem konkurs cieszył się wśród dziennikarzy publicznego radia. Swoje reportaże nadesłały rozgłośnie polskiego radia w Szczecinie, Koszalinie, Białymstoku, Poznaniu, Zielonej Górze, Krakowie, Rzeszowie, Katowicach a także jedna z anten Polskiego Radia w Warszawie.

Przewodnicząca jury, wicemarszałek Senatu Maria Pańczyk-Pozdziej wyraziła zadowolenie, że z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Cieszyła się także, jako była dziennikarka radiowa, że dziennikarze radiowi zdobywają w tym konkursie nagrody. Podziękowała dziennikarzom za zainteresowanie konkursem, bo jak podkreśliła, promuje on Polonię i Polaków, którzy osiągnęli sukces poza granicami.

Kapituła konkursu skorzystała z prawa innego podziału nagród niż to było opublikowane w Regulaminie Konkursu. Decyzją jury przyznano I, II i III nagrodę oraz 3 wyróżnienia.

Kapituła konkursu przyznała trzy równorzędne wyróżnienia.Za reportaż radiowy pt.: ”Kim pan jest panie Oskarze?” wyemitowany w Polskim Radiu Katowice wyróżnienie otrzymała Anna Dudzińska. To opowieść o młodym, wybitnie zdolnym architekcie, designerze, który robił karierę w Szwajcarii. Jednak po 14 latach zdecydował się wrócić do Polski i uruchomić we Wrocławiu i Zielonej Górze produkcję niezwykłych przedmiotów. Oskar Zięba jest twórcą jednej z najnowocześniejszych technologii obróbki stali. Jak sam mówi dzieciństwo w Polsce nauczyło go kreatywności, a zamiłowanie do pracy w metalu odziedziczył po dziadku kowalu.

Równorzędne wyróżnienie kapituła przyznała Magdalenie Grzymkowskiej za teksty opublikowane na łamach londyńskiego „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”. Opisuje w nich młodych ludzi, którzy w poszukiwaniu lepszego życia, zrobienia międzynarodowej kariery wyjechali do Anglii. Pokazuje ich drogę zawodową, pasje i zainteresowania, ale też jak powoli wrastają w nowe otoczenie, pracują na szacunek dla Polski i Polaków na obczyźnie i jednocześnie nie zapominają o swojej ojczyźnie.

Kolejne wyróżnienie otrzymał Andrzej Godlewski za reportaże wyemitowane na antenie TVP Białystok. Autor podąża śladami Podlasian, którzy wyjechali do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu lepszego życia i osiągnęli sukces zawodowy i finansowy, ale idzie także śladami tych, którzy urodzili się w USA, a jednak czują się Polakami i pracują na pozycję Polonii. Bohaterowie reportażu sami zaangażowani w lokalne życie polityczne oraz w sprawy społeczne boleją nad tym, że Polacy w USA są bierni. Nawet nie biorą udziału w wyborach stanowych.

Trzecią nagrodę jury przyznało Sławie Ratajczak z Hamburga w Niemczech za serię artykułów opublikowanych na portalu internetowym POLONIA VIVA. Bohaterowie tych publikacji to „szczęśliwi emigranci”. Polacy, którym powiodło się za granicą, ale największe zadowolenie mieli wtedy, gdy zdobyte doświadczenie, pieniądze i sławę mogli wykorzystać w kraju. Autorka opowiada też o artystach, muzykach, którzy zdobyli sławę za granicą. Zapewne też w kraju odnieśliby sukces, ale dla artystów ważna jest wolność i doświadczenie. ”Czasem trzeba szukać i wędrować, by odkryć w sobie moc”. Kultura nie zna granic. Artyści nie czują się emigrantami – są obywatelami wspólnej Europy.

Drugą nagrodę otrzymały Halina Ostas i Maria Wieczorkiewicz za cykl audycji radiowych wyemitowanych w Polskim Radiu dla Zagranicy pt. „Spotkania z Polonią – różne barwy sukcesu”. Cykl audycji poświęconych polskim emigrantom, to opowieść o udanym i ciekawym życiu poza Polską. Bohaterowie audycji z powodzeniem realizują się w wielu dziedzinach: nauce, bankowości, biznesie, kulturze i sporcie. Każdy z nich przeszedł indywidualną drogę, ale na swoje osiągnięcia zawodowe i osobiste patrzy z polskiej perspektywy. Polska jest bowiem dla nich ważnym punktem odniesienia, choć reprezentują różne pokolenia i środowiska.

Pierwszą nagrodę jury przyznało Cezaremu Galkowi za reportaż radiowy pt. „Historia z Chopinem w tle” wyemitowany w programie regionalnym Radia Zachód z Zielonej Góry. Bohaterem reportażu jest Marek Keller, marchand sztuki współczesnej, kolekcjoner, największy darczyńca Muzeum Fryderyka Chopina. To opowieść o tym, jak członek Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” wyjeżdża na Zachód i tam postanawia pozostać. Ima się różnych prac, szuka pomysłu na życie, poznaje meksykańskiego malarza, rzeźbiarza, staje się marchandem i w końcu odnosi ogromny sukces – zawodowy, towarzyski,finansowy, ale co najważniejsze potrafi dzielić się tym sukcesem z Polską. Z czasem doskwiera bohaterowi reportażu fakt, że kiedyś zrzekł się polskiego obywatelstwa, co ułatwiło mu karierę i prowadzenie interesów, a także to, że nie było go w kraju, gdy Polacy walczyli o wolną i demokratyczną ojczyznę. Więc zaczął spłacać dług wobec Polski kupując listy Chopina. Otrzymał ponownie polskie obywatelstwo i jak sam mówi: „gdziekolwiek jestem wszędzie jest Polska…. jestem szczęśliwy i jeśli mogę trochę szczęścia przekazać innym to czegóż więcej oczekiwać od życia”.

Uroczystość zwieńczył minirecital studentek Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie Vlasty Traczyk (pianino) i Tatsiany Trayanouskiej (śpiew).Artystki pochodzą z Ukrainy i Białorusi i studiują w Polsce dzięki karcie Polaka.

PODCASTY I GALERIE