Stulecie ogłoszenia niepodległości Białoruskiej Republiki Ludowej

Środowiska opozycyjne i demokratyczne rozpoczęły obchody 100. rocznicy niepodległości Białoruskiej Republiki Ludowej. W Mińsku odbył się w sobotę mityng i koncert zorganizowany przez Partię Konserwatywno-Chrześcijańską Białoruski Front Narodowy (KPCh-BNF).

PAP
Stulecie ogłoszenia niepodległości Białoruskiej Republiki Ludowej

Fot. PAP/Wojciech Pacewicz

„Akcję tę można uznać za rozpoczęcie obchodów i wstęp do uroczystego mityngu i koncertu, które odbędą się 25 marca przed Teatrem Wielkim Opery i Baletu w Mińsku” – czytamy na stronie internetowej KPCh-BNF, na której czele stoi przebywający na emigracji Zianon Paźniak.

25 marca, w rocznicę ogłoszenia niepodległości, kręgi demokratyczne na Białorusi obchodzą Dzień Wolności, uznawany za nieoficjalne święto niepodległości.

Tegoroczne obchody skupiają się na upamiętnieniu 100-lecia Białoruskiej Republiki Ludowej, pierwszego narodowego państwa białoruskiego. Imprezy są organizowane przez środowiska niezależne – władze w nich nie uczestniczą.

W czasie mityngu odczytano fragmenty listu skierowanego przez Paźniaka do uczestników. Proklamowanie Białoruskiej Republiki Ludowej „było bardzo ważnym wydarzeniem w życiu naszego kraju, które wyznaczyło jego dalsze historyczne losy. Zamiar utworzenia państwa i ogłoszenie jego niepodległości przyczyniły się do zwycięstwa idei narodowej” – napisał Paźniak.

Po południu rozpoczęło się uroczyste spotkanie zorganizowane przez komitet organizacyjny głównych niedzielnych obchodów stulecia Białoruskiej Republiki Ludowej. W jego skład wchodzi kilka partii opozycyjnych i ruchów społecznych.

Imprezy (uzgodnione z władzami) związane z obchodami będą się odbywać w 20 miejscowościach na Białorusi. Władze nie wydały jednak zezwoleń na przemarsz ulicami stolicy, czego domagała się część opozycji. W ostatnich dniach aresztowano i skazano na kary aresztu kilku opozycjonistów, zaangażowanych w organizację tej demonstracji, m.in. Uładzimira Niaklajeua i Wiaczasłaua Siuczyka.

Niepodległą Białoruską Republikę Ludową proklamowano 25 marca 1918 r. Do proklamacji doszło w warunkach okupacji niemieckiej.

Białoruska Republika Ludowa nie została uznana przez społeczność międzynarodową, a w 1919 r. – po wycofaniu się Niemców – bolszewicy utworzyli Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką (BSRR), następnie zaś Litewsko-Białoruską Republikę Rad. Po krótkim okresie, gdy tereny te znalazły się pod kontrolą Polski, na ich części reaktywowano BSRR.

Środowiska opozycyjne domagają się od władzy, by to 25 marca, a nie 3 lipca – data wyzwolenia Mińska spod okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej – był oficjalnym świętem niepodległości Białorusi.

W ubiegłym roku podczas protestów z okazji Dnia Wolności zatrzymano kilkaset osób.

PODCASTY I GALERIE