• Świat
  • 3 czerwca, 2020 19:05

Studia w Polsce. Zmiany w rekrutacji

W związku z pandemią COVID-19, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wprowadza zmiany w zasadach rekrutacji w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie.

zw.lt
Studia w Polsce. Zmiany w rekrutacji

Foto Pexels/Gustavo Fring

Skutki pandemii COVID-19 wymusiły konieczność wprowadzenia zmian w regulaminie naboru nr 3/2020 z dnia 16.01.2020. Zmiany dotyczą etapu oceny merytorycznej złożonych wniosków. Zrezygnowano z przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych do Programu (egzaminy NAWA) na rzecz złożenia przez Wnioskodawców dodatkowych dokumentów w systemie teleinformatycznym NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/

Dodatkowe dokumenty składają Wnioskodawcy, którzy przeszli pozytywnie ocenę formalną wniosku. Uzupełnienia należy zamieścić w teczce złożonego wniosku w systemie NAWA.

Uzupełnienia do naboru należy złożyć do 15 lipca 2020 r.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru: w tym nowy harmonogram naboru, wymagane dokumenty i szczegóły dotyczące etapu oceny merytorycznej złożonych wniosków  znajdują się w Regulaminie naboru nr 19/2020 z dnia 28.05.2020:

Zaktualizowany Regulamin Programu

Wszelkie pytania związane z programem należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: polonia@nawa.gov.pl. Natomiast wszelkie uzupełnienia do oceny merytorycznej wniosku należy przekazywać, na wezwanie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA.

Źródło: nawa.gov.pl

PODCASTY I GALERIE