• Świat
  • 5 sierpnia, 2020 9:26

„Stoimy w obliczu katastrofy pokoleniowej”. ONZ zbadał wpływ pandemii na edukację

Po zamknięciu szkół w 160 krajach miliard uczniów na świecie znalazło się poza salami lekcyjnymi. - Pandemia koronawirusa doprowadziła do największych w historii szkód w dziedzinie edukacji - powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

PAP
„Stoimy w obliczu katastrofy pokoleniowej”. ONZ zbadał wpływ pandemii na edukację

Fot. Joanna Bożerodska

Narody Zjednoczone szacują, że pandemia dotknęła ponad miliard studentów na całym świecie. 40 milionów dzieci musiało przerwać naukę w krytycznym wieku przedszkolnym.

„Pandemia COVID-19 doprowadziła do największych szkód w edukacji w historii. (…) Stoimy teraz w obliczu katastrofy pokoleniowej, która może zmarnować niewypowiedziany potencjał ludzki, podważyć dziesięciolecia postępu i pogłębić zakorzenione nierówności” – ostrzegł Guterres.

Jego zdaniem przedłużające się zamknięcie szkół może jeszcze bardziej nasilić problemy wielu uczniów w dostępie do nauki. Wznawianie działalności szkół i instytucji edukacyjnych w tak bezpieczny sposób, jak to tylko możliwe, zaznaczył, musi być najwyższym priorytetem. Apelował o podjęcie odważnych kroków w celu rozwiązania kryzysu.

„Ponieważ świat stoi w obliczu nierówności, potrzebujemy edukacji, wielkiego wyrównania szans, bardziej niż kiedykolwiek. Musimy już teraz podjąć odważne kroki, aby stworzyć integracyjne, odporne i wysokiej jakości systemy edukacji dostosowane do przyszłości” –  argumentował sekretarz generalny ONZ.

Zwrócił uwagę, że pomimo wysiłków, aby kontynuować naukę w czasie kryzysu, w tym poprzez prowadzenie lekcji przez radio, telewizję i internet, do wielu uczniów wciąż nie udało się dotrzeć. Jego zdaniem uczniowie niepełnosprawni, członkowie mniejszości, a także uchodźcy i wysiedleńcy, należą do pozostających w najbardziej niekorzystnej sytuacji.

„Nawet ci uczniowie, którzy mają dostęp do nauczania na odległość, stoją przed wyzwaniami, ponieważ sukces zależy od ich warunków życia i innych czynników, takich jak sprawiedliwy podział obowiązków domowych” – ocenił Guterres, dodając, że nawet przed pandemią ponad 250 milionów dzieci nie chodziło do szkoły.

Szef ONZ wezwał do większych inwestycji w edukację, ponieważ kraje o niskich i średnich dochodach, zanim jeszcze zaatakował COVID-19 borykały się z roczną luką w finansowaniu w wysokości 1,5 biliona dolarów. Akcentował, że budżety edukacyjne muszą być chronione i zwiększane.

„Bardzo ważne jest, aby edukacja znajdowała się w centrum międzynarodowych wysiłków solidarnościowych, od zarządzania długiem i pakietów stymulacyjnych po globalne apele humanitarne i oficjalną pomoc rozwojową” – nawoływał sekretarz generalny.

Sekretarz generalny ONZ podkreślał potrzebę korzystania z technologii cyfrowych i zmodernizowanych programów nauczania przy jednoczesnym „zapewnieniu wsparcia dla nauczycieli i lokalnych społeczności”.

PODCASTY I GALERIE