• Świat
  • 28 kwietnia, 2022 10:37

Spotkanie Pierwszej damy RP z Polakami mieszkającymi w Rumunii

Podczas wizyty w Rumunii Agata Kornhauser–Duda spotkała się z mieszkającymi tam Polakami. Towarzyszący Pierwszej Damie Sekretarz Stanu w KPRP, minister Adam Kwiatkowski, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczył odznaczenia państwowe polonijnym działaczom.

prezydent.pl
Spotkanie Pierwszej damy RP z Polakami mieszkającymi w Rumunii

Fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP

W środę w Domu Polskim w Nowym Sołońcu Pierwsza Dama spotkała się z mieszkającymi w Rumunii Polakami. Podczas wizyty odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych za działania na rzecz społeczności polskiej w Rumunii, pielęgnowanie polskiej historii, kultury, tradycji i języka na tych terenach. Odznaczenia, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Sekretarz Stanu w KPRP, minister Adam Kwiatkowski.

„Dziękuję za to wszystko, co robią Państwo dla polskiej społeczności mieszkającej w Rumunii, przyczyniając się do kreowania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków za granicą” – powiedział Adam Kwiatkowski.

– Odznaczenia są wyrazem uhonorowania Państwa działań na rzecz podtrzymywania, ale również rozwijania polskości i tu na rumuńskiej Bukowinie i w całej Rumunii, ale przede wszystkim są wyrazem wdzięczności Rzeczypospolitej Polskiej za to wszystko, co robią Państwo dla polskiej społeczności mieszkającej w Rumunii, przyczyniając się do kreowania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków za granicą. Za to w imieniu własnym i męża z całego serca Państwu dziękuję – powiedziała, gratulując uhonorowanym, Agata Kornhauser–Duda.

Polacy mieszkający w Rumunii są oficjalnie uznani za jedną z 19 mniejszości narodowych i etnicznych w Rumunii. Jedyną organizacją zrzeszającą polską mniejszość jest Związek Polaków w Rumunii (ZPR), a Domy Polskie funkcjonują w kilku miastach. – Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co udało się tutaj przez wieki dokonać, jeśli chodzi o zachowanie polskości na rumuńskiej Bukowinie, która stała się ostoją polskości. Za te wszystkie działania kontynuowane przez kolejne pokolenia dziękuję – powiedziała Pierwsza Dama.

Małżonka Prezydenta odniosła się do obchodzonego wkrótce Dnia Polonii i Polaków za Granicą, którego, jak zapewniła, Para Prezydencka zawsze z niecierpliwością oczekuje, ponieważ stanowi on okazję do spotkań z rodakami rozsianymi po całym świecie, którzy 2 maja przyjeżdżają do Warszawy na wspólne obchody. – Niestety przez ostatnie dwa lata pandemia koronawirusa uniemożliwiła kontynuowanie tej tradycji, stąd bardzo cieszę się, że w tym roku znowu będziemy mogli do naszych spotkań powrócić – dodała.

„W najbliższych dniach nasza biało–czerwona flaga stanie się symbolem jedności i solidarności wszystkich Polaków” – oznajmiła pierwsza dama.

Agata Kornhauser–Duda przypomniała także o przypadającym tego samego dnia Dniu Flagi. – Mam szczerą nadzieję, że w najbliższych dniach nasza biało–czerwona stanie się symbolem jedności i solidarności wszystkich Polaków: i tych mieszkających w Polsce i tych 20 milionów Polaków mieszkających poza ojczyzną – stwierdziła.

W nawiązaniu do trwającej w Ukrainie wojny Agata Kornhauser–Duda wyraziła sprzeciw wobec nieuprawnionego ataku Rosji na Ukrainę. – Nie zgadzamy się na to, co dzieje się w Ukrainie, nie zgadzamy się na bestialskie czyny, których dopuszczają się rosyjscy żołnierze, ale chcę Państwa zapewnić, że Polska czyni wszystko, również na niwie dyplomatycznej, by ta wojna jak najszybciej się zakończyła. Wszyscy mamy świadomość, że nasi bracia Ukraińcy nie walczą tylko o pokój dla swojego kraju, ale również o pokój dla całego wolnego świata – podkreśliła. Podziękowała także „za wszelkie działania, które są podejmowane w Rumuni na rzecz Ukraińców”. Dzisiaj Pierwsza Dama spotkała się też z kilkoma kobietami z Ukrainy, które znalazły schronienie w Domu Polskim.

Wcześniej Pierwsza Dama rozmawiała z polskimi nauczycielami, których wkład w krzewienie polskości w Rumunii szczególnie akcentowała. Zwracają się do obecnych na spotkaniu w Domu Polskim młodych ludzi Agata Kornhauser–Duda podziękowała za wcześniejsze śpiewne powitanie w ich wykonaniu, ale przede wszystkim za naukę języka polskiego i chęć zdobywania wiedzy na temat naszego kraju.

„Mówi się, że miarą człowieka są jego czyny. (…) Jestem dumna, że mogę być wśród takich ludzi, jak Państwo” – oznajmiła Agata Kornhauser–Duda.

Agata Kornhauser–Duda podkreśliła, że jej dzisiejsi rozmówcy są najlepszymi ambasadorami Polski w Rumunii. – Mówi się, że miarą człowieka są jego czyny. Patrząc na podejmowane przez Państwa działania ukierunkowane na podtrzymywanie polskości, na pielęgnowanie kultury, tradycji i zwyczajów, ale także na upowszechnianie wiedzy o Polsce i zachowaniu języka polskiego, jestem dumna, że mogę być wśród takich ludzi, jak Państwo – oznajmiła Małżonka Prezydenta. Zapewniła, że Polska z radością ugości rodaków z Rumunii i zaprosiła uczestników spotkania do złożenia wizyty w Pałacu Prezydenckim.

Podczas uroczystości wręczenia odznaczeń uhonorowani zostali:

  • Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP: Ghervazen Longher
  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP: ks. dr Stanislav Ioan Cucharec
  • Złotym Krzyżem ̇em Zasługi – pośmiertniem: ks. Andrei Staszkovian
PODCASTY I GALERIE