Sondaż: Większość Ukraińców chce integralności Ukrainy

Większość Ukraińców chce, by region, w którym mieszkają pozostał w składzie Ukrainy i zachował swój obecny status – wynika z opublikowanego w piątek sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii (KMIS).

PAP
Sondaż: Większość Ukraińców chce integralności Ukrainy

Fot. Ewelina Mokrzecka

53,2 proc. Ukraińców, chce, by ich region zachował swój status i pozostał w składzie unitarnej Ukrainy, ale miał szersze kompetencje. 22,7 proc. ankietowanych opowiedziało się za pozostaniem w składzie Ukrainy z obecnym statusem i kompetencjami.

Tylko 6,9 proc. chciałoby, by ich region miał autonomię w składzie Ukrainy, 4,7 proc. – by przyłączył się do innego państwa, a 1,9 proc. – by wystąpił z Ukrainy i stworzył niepodległe państwo.

Występują przy tym znaczne różnice w odpowiedziach w zależności od narodowości. Tylko 2,3 proc. ankietowanych narodowości ukraińskiej chce przyłączenia ich regionu zamieszkania do innego państwa. Wśród osób narodowości rosyjskiej opcję taką wybrało 16,2 proc., a wśród takich osób, które uważają się jednocześnie za Ukraińca i za Rosjanina – 24,6 proc.

Za pozostaniem w składzie unitarnej Ukrainy przy poszerzonych kompetencjach najczęściej opowiadali się mieszkańcy Zakarpacia (83,6 proc.), Bukowiny (69,2 proc.) oraz Galicji (67,9 proc.), a najrzadziej Donbasu (25,7 proc.).

W tym ostatnim regionie odsetek osób popierających pozostanie w składzie unitarnej Ukrainy ze statusem autonomii wynosi 23,5 proc. 22,5 proc. chciałoby przystąpić do innego państwa, a 8,4 proc. jest za utworzeniem przez ich region niepodległego państwa.

Na Wołyniu, Bukowinie i Zakarpaciu nie było żadnych zwolenników przystąpienia do innego państwa. W Galicji chciałoby tego 0,4 proc. zapytanych, na południu 2,3 proc., a w centralnej części kraju 1 proc.

Sondaż przeprowadzono na próbie 2022 osób w dniach 29 kwietnia-11 maja.

PODCASTY I GALERIE