Sondaż: Rosjanie sądzą, że Litwa jest krajem nieprzyjaznym

W opinii mieszkańców Federacji Rosyjskiej stosunki litewsko-rosyjskie są nieprzyjazne - wynika z badań opinii publicznej wykonanych przez niezależną agencję Omnibus.

BNS
Sondaż: Rosjanie sądzą, że Litwa jest krajem nieprzyjaznym

Fot. Ewelina Mokrzecka

58 proc. respondentów twierdzi, że stosunki są raczej nieprzyjazne, 12 proc. że relacje są de facto nieprzyjazne.

Jedna trzecia ankietowanych nie miało wyrobionego zdania na dany temat.

W Rosji stosunek do Łotwy i Estonii jest podobny.

W opinii 58 proc. respondentów Łotwa jest krajem nieprzyjaznym. A Estonia jako kraj nieprzyjazny jest odbierany przez 55 proc. ankietowanych.

PODCASTY I GALERIE