• Świat
  • 6 stycznia, 2014 15:57

Sikorski wzywa Polaków do powrotu

"Jeśli Polak jest brytyjskim podatnikiem to chyba z prawem do ulg i przywilejów? Zresztą, Rodacy, wracajcie" - napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Odniósł się tym samym do wczorajszych słów Davida Camerona, który opowiedział się za pozbawieniem pracujących na Wyspach unijnych imigrantów dodatku rodzinnego na dzieci mieszkające w ojczystych krajach.

PAP
Sikorski wzywa Polaków do powrotu

Fot. PAP/EPA / EVERT-JAN DANIELS

Radosław Sikorski napisał swoje przesłanie także w języku angielskim. W tej wersji nie znalazł się już zwrot bezpośrednio do rodaków, a jedynie odniesienie do słów Davida Camerona.

Z danych opublikowanych przez „Mail on Sunday” wynika, że z tego świadczenia korzysta około 24 tys. rodzin imigrantów z państw unijnych posiadających łącznie około 40 tys. dzieci, z których dwie trzecie (dokładnie 25659) to dzieci polskie. Za nimi lokują się dzieci irlandzkie (2609), francuskie (2003), słowackie (1881) oraz litewskie (1772).

Eksperci już wcześniej wskazywali, że oszczędności z tego tytułu będą niewielkie.

Obecne uregulowania unijne dopuszczają wypłatę dodatku rodzinnego na dzieci odprowadzającym składkę ubezpieczenia socjalnego pracownikom z UE także wtedy, jeśli dzieci nie mieszkają z nimi. Aby to zmienić potrzebne byłyby porozumienia międzypaństwowe lub taka modyfikacja traktatów unijnych, jaką Wielka Brytania chce przeforsować przed planowanym na 2017 rok referendum w sprawie jej dalszego członkostwa w UE – zaznaczył Cameron.

Zdaniem premiera, jedna z czterech podstawowych wolności UE, jaką jest swobodne przemieszczanie się pracowników, powinna być uściślona i ograniczona, by zapobiec ruchom ludności na dużą skalę. Zapewnił, że będzie to jednym z centralnym żądań Londynu w ramach planowanej renegocjacji brytyjskich warunków członkostwa i dotyczyłoby państw, które byłyby do UE przyjęte w przyszłości.

,,Są inne kraje europejskie, które tak jak ja uważają za niewłaściwe, byśmy komuś z Polski, kto tutaj przyjeżdża i ciężko pracuje – za czym się całkowicie opowiadam – musieli płacić dodatek na dziecko dla jego rodziny w Polsce” – powiedział Cameron.

Dodatek na dzieci (child benefit) wynosi w Wielkiej Brytanii obecnie 20,30 funtów tygodniowo na pierwsze dziecko i 13,40 funtów na każde kolejne. Do niedawna było to świadczenie niezależne od poziomu dochodów rodziców, ale w ubiegłym roku jego wysokość ograniczono w przypadku rodzin, w których jeden z członków zarabia ponad 50 tys. funtów rocznie, zaś przekroczenie progu 60 tys. funtów powoduje, iż dodatek w ogóle nie jest wypłacany.

PODCASTY I GALERIE