• Świat
  • 18 stycznia, 2016 20:22

Sikorski: Litwini nigdy nam nie wybaczyli

Znany ze swojego zamiłowania do Twittera były marszałek Sejmu RP oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski jeden ze swoich wpisów poświęcił Litwie.

zw.lt
Sikorski: Litwini nigdy nam nie wybaczyli

Fot. PAP

Sikorski zretweetował wpis ”Historii Dyplomacji” o treści: 615 lat temu-18 stycznia 1401-zawarto tzw. unię radomsko-wileńską – porozumienie księcia Witolda i króla Wł. Jagiełły, który skomentował w następujący sposób: ,,Oddaliśmy Litwinom władzę nad większym i wtedy bardziej europejskim krajem i Litwini nigdy nam tego nie wybaczyli”.

 

Unia wileńsko-radomska oddała dożywotnio rządy na Litwie Witoldowi jako wielkiemu księciu z zachowaniem dla Władysława Jagiełły władzy zwierzchniej.

Postać byłego szefa polskiego MSZ na Litwie jest postrzegana raczej negatywnie. Niejednokrotnie litewscy politycy oraz publicyści zarzucali Sikorskiemu, że eskalował konflikt polsko-litewski.

W 1401 roku w Wilnie wielki książę Witold wystawił dokument uznający zwierzchnictwo Jagiełły i Korony oraz zobowiązywał się wraz z bojarami litewskimi do przyłączenia ziem litewskich do Królestwa Polskiego.

PODCASTY I GALERIE