• Świat
  • 14 grudnia, 2021 15:29

Siarhiej Cichanouski spędzi 18 lat w więzieniu

Mąż Swiatłany Cichanouskiej trafi do kolonii o zaostrzonym reżimie. Od wyroku, który zapadł za zamkniętymi drzwiami w areszcie śledczym w Homlu, można odwołać się w Sądzie Najwyższym w ciągu 10 dni.

belsat.eu
Siarhiej Cichanouski spędzi 18 lat w więzieniu

Fot. domena publiczna

Oprócz niego sąd skazał 5 działaczy i blogerów – wszyscy zostali oskarżeni w ramach „sprawy Cichanouskiego”. Zmicier Papou i Arciom Sakau zostali skazani na 16 lat kolonii o zaostrzonym reżimie. Ihar Łosik i Uładzimir Cyhanowicz na 15 lat w takim samym zakładzie karnym. Mikoła Statkiewicz został pozbawiony wolności na 14 lat.

Proces rozpoczął się 24 czerwca. Oskarżonym zarzucono organizowanie masowych zamieszek, utrudnianie korzystania z praw wyborczych i podżeganie do nienawiści. Prokuratura Generalna pozwała ich na kwotę ponad 3 mln rubli (ok. 4,8 mln złotych).

Skazani:

Siarhiej Cichanouski, 42 lata. Wyjdzie na wolność w wieku 60 lat

Autor kanału na Youtube o nazwie „Strana dla Żyzni” (pol. „Kraj dla życia”), gdzie pokazywał problemy zwykłych Białorusinów. Założył również ruch polityczny o tej samej nazwie. Początkowo sam miał ubiegać się o start w wyborach prezydenckich, później poparł ideę Mikoły Statkiewicza, by zarejestrować jak najwięcej „kandydatów protestu”.

Cichanouskiemu uniemożliwiono zarejestrowanie własnej kandydatury, a podczas składania dokumentów został aresztowany za „nielegalne zgromadzenie”. Zamiast niego swoją kandydaturę zgłosiła jego żona, Swiatłana Cichanouskaja. Siarhiej został doradcą żony i uczestniczył w jej kampanii wyborczej.

Cichanouskiego zatrzymano 29 maja w Grodnie w wyniku prowokacji podczas legalnego wiecu wyborczego. Po tym incydencie została wszczęta sprawa o „przemoc wobec milicjanta”, ale ostatecznie żaden z sześciu zatrzymanych w tej sprawie nie jest sądzony ze wspomnianego artykułu.

Siarhiej Cichanouski został oskarżony z czterech artykułów Kodeksu Karnego: „organizacja masowych zamieszek (cz. 1 art. 293 KK), „organizacja i przygotowanie działań rażąco naruszających porządek publiczny” (cz. 1 art. 342 KK), „utrudnianie korzystania z praw wyborczych” (cz. 2 art. 191 KK) i „podżeganie do nienawiści” (cz. 3 art. 130 KK).

Swiatłana Cichanouskaja skomentowała skazanie jej męża Siarhieja Cichanouskiego na 18 lat kolonii karnej o zaostrzonym reżimie.

We wpisie na Twitterze podkreśliła, że reżim Alaksandra Łukaszenki mści się na swoich najsilniejszych oponentach.

– Ukrywając więźniów politycznych na zamkniętych procesach chce kontynuować represje po cichu. Ale widzi to cały świat. My się nie zatrzymamy – podkreśliła.

Arciom Sakau, 26 lat. Wyjdzie na wolność w wieku 42 lat

Były strażnik graniczny, członek grupy inicjatywnej Swiatłany Cichanouskiej i jeden z operatorów kanału „Strana dla Żyzni” Siarhieja Cichanouskiego. Wcześniej nie był aktywny politycznie – nagrywał tylko filmy dla Cichanouskiego. 31 maja został zatrzymany we własnym mieszkaniu. Był obecny na pikiecie 29 maja podczas prowokacji przeciwko Cichanouskiemu, ale nie został wtedy aresztowany. Zarzuty karne są takie same jak w przypadku Cichanouskiego.

Mikoła Statkiewicz, 64 lata. Wyjdzie na wolność w wieku 78 lat

Lider niezarejestrowanej partii Narodnaja Hramada, były przewodniczący Białoruskiej Socjalistycznej Partii „Hramada” i były przewodniczący Białoruskiego Związku Wojskowego. Wcześniej był dwukrotnie więziony przez dłuższy czas z powodów politycznych: w latach 2004-2007 za protesty przeciwko sfałszowanym wyborom do Izby Reprezentantów (izba niższa białoruskiego parlamentu), a w latach 2010-2015 za protesty po wyborach prezydenckich, w których kandydował.

Dzmitryj Papou, 29 lat. Wyjdzie na wolność w wieku 45 lat

Moderator (czyli nie autor, a jedynie redaktor komentarzy) stron „Strany dla Żyzni” w sieciach społecznościowych, obywatel Rosji. Nigdy nie był związany z białoruskimi protestami, w Rosji kierował ultrapatriarchalnym projektem „Męskie Państwo” i projektem deanonimizacji funkcjonariuszy organów ścigania „Skaner”. Nie brał udziału w incydencie w Grodnie. Nie wiadomo, jak poznał Cichanouskiego ani jak zaczął z nim współpracować. Zaginął wieczorem 4 czerwca, a przed zniknięciem nagrał wideo, w którym mówił, że szuka go milicja i chcą go wrobić w sprawę „albo za morderstwo, albo za noszenie broni”. Najpierw został zatrzymany w sprawie o wykroczenie i aresztowany na 15 dni, a dopiero potem postawiono mu zarzut udziału w „grupowych działaniach poważnie naruszających porządek publiczny”. Oskarżany jest z tych samych artykułów co Cichanouski.

Uładzimir Cyhanowicz, 40 lat. Wyjdzie na wolność w wieku 55 lat

Przedsiębiorca, bloger i autor kanału na Youtube o nazwie „MozgON”. Na swoim kanale przedstawiał najpierw wiadomości gospodarcze i społeczne, a potem polityczne. Zaczął też transmitować różne akcje – nie tylko pikiety Cichanouskiego. W 2019 roku zaczął wypowiadać się przeciwko podatkowi drogowemu i rosnącym cenom benzyny. Po raz pierwszy wypowiedział się na temat Cichanouskiego jesienią 2019 roku – był oburzony jego zatrzymaniem i wezwał do przyjścia na jego proces, później również poparł Cichanouskiego. 31 maja 2020 roku transmitował pikietę z Rynku Komarowskiego, gdzie zatrzymano Statkiewicza. Sam Cyhanowicz został zatrzymany 9 czerwca 2020 roku i aresztowany najpierw na podstawie artykułu o wykroczenie na 15 dni za nawoływanie do zebrania się w pobliżu petrochemii Biełnaftachim, a następnie oskarżony o „działania grupowe poważnie naruszające porządek publiczny”. Teraz jest oskarżony również o organizację „masowych zamieszek”.

Ihar Łosik, 29 lat. Wyjdzie na wolność w wieku 44 lat

Bloger, autor sieci kanałów „Biełaruś gołownogo mozga” i konsultant białoruskiego Radia Swaboda. W 2011 roku wymyślił „ciche protesty”, podczas których ludzie gromadzą się w jednym miejscu, bez plakatów i haseł, bo „i tak wszyscy wszystko rozumieją”. W 2013 roku założył na Twitterze konto „RB gołownogo Mozga”, które szybko stało się jednym z najpopularniejszych kont politycznych na Białorusi.

Na swoich kanałach relacjonował wszystkie wydarzenia polityczne jeszcze zanim Cichanouski stał się aktywny politycznie, a w 2020 roku informował o aktywności wszystkich potencjalnych kandydatów. Został on zatrzymany 25 czerwca w swoim domu w Baranowiczach. Najpierw oskarżono go o „działania grupowe poważnie naruszające porządek publiczny”, a teraz, podobnie jak Cyhanowicza, o „masowe zamieszki”.

Nie wiadomo jednak, o co dokładnie Łosik był oskarżony – po jego zatrzymaniu dodano kolejne „protestacyjne” artykuły – „przygotowanie działań rażąco naruszających porządek publiczny”, następnie „przygotowanie do udziału w masowych zamieszkach”, a w marcu przedstawiono kolejny artykuł, który do tej pory nie jest znany. Ze względu na deklarację o zachowaniu poufności, adwokat nie może poinformować o zarzutach nawet bliskich. Choć niewiele wiadomo o tej sprawie, Łosik został uznany za więźnia politycznego.

W ciągu 500 dni Łosikowi pozwolono zobaczyć się z żoną tylko raz, 27 maja 2021 roku. Rozmawiać mogli tylko przez telefon siedząc po dwóch stronach szyby.

W chwili jego aresztowania Paulina, córeczka Ihara i Darii Łosik, miała półtora roku. Dziewczynka nie widziała ojca od 500 dni. Daria mówi jej, że tata jest w podróży służbowej.

PODCASTY I GALERIE