Senat RP chce utworzyć Polonijną Radę Konsultacyjną

We czwartek (7 lipca) senatorowie RP przyjęli uchwałę opracowaną przez członków Prezydium Senatu, której celem jest utworzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu.

zw.lt
Senat RP chce utworzyć Polonijną Radę Konsultacyjną

Fot. PAP

Zadaniem Rady Konsultacyjnej będzie wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla Polonii i Polaków za granicą, na temat projektów aktów normatywnych ich dotyczących, a także kierunków działań Senatu i jego organów w sprawach polonijnych.

Członków Rady, w liczbie nie większej niż 15, będzie powoływać i odwoływać marszałek Senatu głównie spośród osób reprezentujących organizacje polonijne i polskie z zagranicy.

Kadencja Rady ma odpowiadać okresowi kadencji Senatu. Marszałek Senatu zwoła przynajmniej raz w roku posiedzenie Rady. Może on zasięgać opinii członków Rady w trybie obiegowym, bez zwoływania posiedzenia. Członkowie Rady pełnić będą swe obowiązki honorowo. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady, w tym koszty podróży oraz pobytu w Polsce jej członków, będą pokrywane z budżetu Kancelarii Senatu. Uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia.

PODCASTY I GALERIE