• Świat
  • 14 grudnia, 2022 18:58

Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała kandydatów na ambasadorów RP na Litwie

Sejmowa komisja spraw zagranicznych pozytywnie zaopiniowała w środę kandydaturę na stanowiska ambasadora Polski na Litwie - Konstantego Radziwiłła.

PAP
Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała kandydatów na ambasadorów RP na Litwie

fot. gov.pl

Pozytywnie zaopiniowanym przez komisję kandydatem – na stanowisko ambasadora RP na Litwie – był Konstanty Radziwiłł.

Radziwiłł jest doktorem nauk medycznych, lekarzem, od 2019 r. wojewodą mazowieckim. Od listopada 2015 r. do stycznia 2018 r. pełnił funkcję ministra zdrowia w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Senator w latach 2015-2019. Zna języki: angielski, rosyjski, włoski; uczy się języka litewskiego.

Podczas posiedzenia komisji Radziwiłł przedstawił swoją koncepcję pracy na placówce w Wilnie. Podkreślił, że historia, dotychczasowe relacje polsko-litewskie, miejsce naszych krajów w organizacjach międzynarodowych, żywe stosunki w zakresie polityki, bezpieczeństwa, energetyki oraz obecność licznej społeczności polskiej na Litwie, a także wojna na Ukrainie w znacznej mierze określają program działania polskiej ambasady w Wilnie.

Do priorytetów swojej misji zaliczył: wspieranie relacji dwustronnych w wymiarach politycznym, gospodarczym, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, a także wsparcie dla polskiej mniejszości narodowej na Litwie. Zwrócił uwagę, że dalszych działań wymagają m.in. kwestie braku możliwości używania polskich znaków diakrytycznych do zapisu imion i nazwisk, czy zakazu używania dwujęzycznych tablic nazw topograficznych w rejonach licznie zamieszkałych przez Polaków.

Jak mówił Radziwiłł, wciąż istnieją duże problemy z odzyskiwaniem przez Polaków własności, znacjonalizowanej za czasów sowieckich, a także przeciągają się litewskie prace nad ustawą o mniejszościach narodowych.

PODCASTY I GALERIE