Sejm RP upamiętnił 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej

Przez aklamację Izba przyjęła odczytaną przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek uchwałę upamiętniającą 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej. "Od końca lipca do pierwszych dni września 1920 roku rozegrało się decydujące starcie Polski z bolszewicką Rosją. Krwawe zmagania toczono na przestrzeni blisko pół tysiąca kilometrów" - przypominano w uchwale

sejm.gov.pl
Sejm RP upamiętnił 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej

fot. Kancelaria Sejmu / Aleksander Zieliński

„Rząd Obrony Narodowej, kierowany przez Wincentego Witosa, oraz sztab Wojska Polskiego podjęły działania, które zdecydowały o zwycięstwie Rzeczypospolitej. Wojsko Polskie, na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, uratowało nie tylko suwerenność naszej Ojczyzny, lecz także ład demokratyczny całej Europy. Powstrzymując ofensywę Armii Czerwonej, Polacy zapobiegli rozprzestrzenieniu się rewolucji Komunistycznej na Europę i tym samym zniszczeniu zachodniej cywilizacji” – zaakcentowano w uchwale.

W dokumencie przypomniano fakt, że razem z Polakami walczyło wojsko ukraińskie, oddziały białoruskie, żołnierze demokratycznej „III Rosji”. Wymieniono pomoc Francji, lotników amerykańskich z Eskadry Kościuszkowskiej, Belgów, Łotyszy, Estończyków i Finów. Szczególnie podkreślono pomoc braci Węgrów, którzy odstąpili Polsce swoje zapasy amunicji i dostarczali ją do końca działań zbrojnych.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu tych wydarzeń, ustanowił 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej. Dziś w przeddzień 100. rocznicy Cudu nad Wisłą składamy hołd jej Bohaterom, obrońcom niepodległości Rzeczypospolitej” – podkreślono w zakończeniu uchwały.

PODCASTY I GALERIE