Sejm RP przez aklamację uznał W. Putina za zbrodniarza wojennego

Sejm RP stanowczo potępia zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciw ludzkości, akty ludobójstwa, których dopuszczają się na terytorium suwerennej Ukrainy siły zbrojne Federacji Rosyjskiej – głosi przyjęta wczoraj przez aklamację uchwała ws. popełniania zbrodni wojennych przez Rosję w Ukrainie.

belsat.eu
Sejm RP przez aklamację uznał W. Putina za zbrodniarza wojennego

Fot. domena publiczna

Uchwała w sprawie popełniania zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości oraz łamania praw człowieka przez Rosję w Ukrainie została przygotowana przez Prezydium Sejmu.

– Publicznie dostępne dowody uzasadniają uznanie już dziś Władimira Putina przez Sejm RP i międzynarodową społeczność za zbrodniarza wojennego – napisali posłowie w Uchwale nt. zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości oraz łamania praw człowieka przez Rosję na Ukrainie.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wezwał wszystkie państwa, które uznają suwerenność, integralność terytorialną i prawo do samostanowienia Ukrainy, do wsparcia wszelkimi środkami wszczęcia i prowadzenia postępowań przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości oraz Międzynarodowym Trybunałem Karnym, a także do wykorzystania swoich uprawnień we wszelkich organizacjach międzynarodowych, których są członkami w celu pociągnięcia Władimira Putina, członków rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa i dowódców sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej do odpowiedzialności za kierowanie zbrodniami międzynarodowymi.

Sejm zaapelował do parlamentów demokratycznych państw na całym świecie oraz do Parlamentu Europejskiego o uznanie Władimira Putina, członków rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa i dowódców rosyjskich sił zbrojnych za osoby bezpośrednio odpowiedzialne za te czyny oraz objęcie ich jak najdalej idącymi sankcjami. Sejm wyraził też niezachwianą solidarność z wolnym narodem ukraińskim i demokratycznym państwem Ukrainy.

Wcześnie Senat USA jednogłośnie uznał Władimira Putina za zbrodniarza wojennego.

Na podst. belsat/ PAP

PODCASTY I GALERIE