• Świat
  • 25 czerwca, 2015 14:52

Schetyna: Niepokoi trwająca akredytacja polskich szkół na Litwie

Pora, by Litwa i Białoruś uznały, że mniejszość polska, podobnie jak mniejszość białoruska i litewska w Polsce, to wielki potencjał i pomost w naszej sąsiedzkiej współpracy - przekonywał w czwartek w Senacie szef MSZ Grzegorz Schetyna.

PAP
Schetyna: Niepokoi trwająca akredytacja polskich  szkół na Litwie

Fot. PAP/EPA / NICOLAS BOUVY

„Polityka polonijna to nie tylko ogólna strategia. To także uważne monitorowanie respektowania praw i swobód poszczególnych społeczności polskich za granicą i ich egzekwowanie w ramach stosunków dwustronnych i wielostronnych wszędzie tam, gdzie prawa te są naruszane, a swoboda ograniczana” – podkreślił w czwartek Schetyna.

Zaznaczył, że jeśli nie da się rozszerzać zakresu praw mniejszości narodowych, to „kanonem przyjętym w krajach demokratycznych jest przynajmniej utrzymywanie istniejącego stanu”.

Tymczasem na Litwie, choć mówię o tym z przykrością – mówił Schetyna – pogorszyła się sytuacja oświaty polskiej. „Anulowano prawo do umieszczania w miejscach publicznych dwujęzycznych tabliczek topograficznych na terenach zwartego zamieszkiwania mniejszości, na Wileńszczyźnie istnieją drastyczne opóźnienia w zwrocie ziemi” – wyliczał szef MSZ.

Dodał, że „szczególnie niepokoi” trwający obecnie proces akredytacji szkół, w ramach którego zagrożony jest dotychczasowy status niektórych polskich placówek, w tym tych „cieszących się piękną tradycją i wysokimi walorami oświatowymi”. Na Białorusi – przypomniał Schetyna – nadal nie jest uznawany demokratycznie wybrany zarząd Związku Polaków na Białorusi, a działalność kulturalno-oświatowa tej i innych organizacji polskich postrzegana jest jako zagrożenie dla miejscowych władz.

„Pora, by kraje te uznały, że mniejszość polska, podobnie jak mniejszość białoruska i litewska w Polsce, to wielki potencjał i pomost w naszej sąsiedzkiej współpracy, a nie zagrożenie” – oświadczył Schetyna.

„Zapewniam, że ochrona praw mniejszości polskich jest obecnie uwzględniana w agendzie rozmów dwustronnych w stopniu nie mniejszym niż dotychczas” – zaznaczył szef MSZ.

Podkreślił, że na Białorusi zarejestrowane zostały np. dwie nowe polskie organizacje kulturalne, wstrzymana też została, niekorzystna dla polskich szkół, reforma oświatowa. Udzielono również zgody na odznaczenia kilkunastu przedstawicieli starszego pokolenia mniejszości polskiej Krzyżem Zesłańców Sybiru. „To są dobre sygnały” – podkreślił.

Polonia jest naszym sercem

Jest wola powołania mieszanej grupy roboczej Senatu i MSZ, która rozpocznie prace nad ustawą o finansowaniu wsparcia i współpracy z Polonią – poinformował w czwartek szef MSZ Grzegorz Schetyna. Apelował, by polityka polonijna była ponadpartyjna.

Schetyna powiedział, że po dyskusji z komisją senacką i prezydium komisji sejmowej, do której doszło 4 lutego stwierdził, że istnieje możliwość wspólnych działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą.

Uznał, że „ważną konkluzją tego spotkania” była wola powołania mieszanej grupy roboczej Senatu i MSZ, która rozpocznie prace nad ustawą o finansowaniu wsparcia i współpracy z rodakami mieszkającymi poza krajem.

Jak zaznaczył Schetyna, wiele adresowanych do MSZ krytycznych uwag o finansowaniu działań na rzecz Polonii bierze się z niedostosowania ogólnych przepisów finansowych do specyficznych potrzeb mniejszości polskich i aktywności Polonii. „Taka współpraca ministerialno-parlamentarna, może nawet ministerialno-senacka, da asumpt do tego, byśmy wiedzieli, gdzie poprawiać prawo, jak przez te procedury łatwiej przechodzić” – podkreślił.

Zaprosił senatorów do wspólnej pracy. „Polonia i Polacy za granicą to jest nasze serce, to jest ważna część Polski, naszej historii, naszej rzeczywistości. Mamy szczególne powinności” – zaznaczył Schetyna.

Podkreślił, że Polonia i Polacy za granicą dysponują potencjałem, który może dobrze służyć naszemu krajowi.

Szef MSZ zaapelował, by polityka w stosunku do emigracji była ponadpartyjna, wspólnotowa. „Zawsze powinniśmy wiedzieć, że nawet jeśli ktoś ma inne zdanie, że (nawet jeśli – PAP) nie znajdujemy porozumienia na początku, to wszyscy chcemy dobrze” – mówił. Według niego „im bardziej ten głos będzie donośny, im ta pomoc będzie konkretniejsza, tym większa będzie nasza wspólna satysfakcja”.

Ponad11,3 mln zł rocznie na telewizję dla Polonii

MSZ współfinansuje telewizję dla Polonii w kwocie ponad 11,3 mln złotych rocznie – powiedział czwartek w Senacie szef MSZ Grzegorz Schetyna. Podkreślił, że telewizja powinna budować nowoczesną wizytówkę Polski.

Schetyna przypomniał, że MSZ wspólnie z Telewizją Polską wspólnie finansują kanał telewizyjny dla naszych rodaków za granicą – TVP Polonia. Podkreślił, że w ubiegłym roku, gdy przychodził do ministerstwa, trwał spór o zawartość programową kanału.

„Uważaliśmy, że ona jest zbyt skromna i nieaktualna, troszkę archaiczna, że w zbyt małym stopniu uwzględnia nowe programy emitowane w ogóle w TVP, że powinniśmy budować jednak nowoczesną wizytówkę Polski” – mówił. Ocenił, że wyzwaniem jest dostosowanie oferty do zmieniającej się struktury emigracji, by w żywy i ciekawy sposób informować o tym, co dzieje się w Polsce. „To nie kwestia tylko pokazywania archiwalnych filmów czy przedstawień teatralnych” – ocenił. Dodał, że MSZ oczekuje, by TVP Polonia pokazywała m.in. najlepsze programy historyczne.

Schetyna podkreślił, że osiągnięto w ostatnich miesiącach częściowe porozumienie, ponieważ do programu TVP Polonia powrócił Teatr Telewizji, urozmaicono ofertę dla dzieci, pojawił się również program przybliżający polską politykę zagraniczną.

Podkreślił jednak, że pozostało wciąż wiele do zrobienia. Mówił, że dziś MSZ współfinansuje telewizję w kwocie ponad 11,3 mln złotych rocznie. „To są spore pieniądze. Dlatego w imieniu ministerstwa egzekwujemy jakość programu i proces jego poprawy” – ocenił.

Poinformował też, że podjęta została wspólna decyzja o przeprowadzeniu reprezentatywnych badań oglądalności TVP Polonia na świecie. „Uważamy, że budowę nowej oferty należy rozpocząć od rozpoznania realnych ilościowych i jakościowych potrzeb widzów polonijnych” – powiedział Schetyna. Dodał, że trwają pracę nad rozszerzeniem obecności TVP Polonia w sieciach kablowych za granicą, zwłaszcza na wschodzie.

PODCASTY I GALERIE