Rzeczniczka łotewskiej premier chciała zagrać w filmie pornograficznym

Łotewskie media ujawniły, że rzeczniczka prasowa premier kraju Laimdoty Straujumy Džeina Tamuļeviča ma w swojej biografii kontrowersyjne fakty. Do internetu wyciekło wideo, w którym kobieta ubiega się o rolę w filmie pornograficznym.

zw.lt

Fot. stopkadr

Au­to­rem filmu miał być fran­cu­ski re­ży­ser, pro­du­cent i aktor fil­mów dla do­ro­słych. Casting odbywał się w Moskwie. Na nagraniu widać, jak dziewczyna odpowiada na różne pytania, a potem rozbiera się do naga. Nie jest jednak jasne, czy dostała rolę w pornofilmie, czy nie.

Opublikowanie filmu wywołało skandal na Łotwie. Po­cząt­ko­wo rzecz­nicz­ka nie chcia­ła za­bie­rać na ten temat głosu. Póź­niej stwier­dzi­ła, że spra­wa uj­rza­ła świa­tło dzien­ne za spra­wą opo­zy­cyj­nej par­tii, która pró­bu­je ją oczer­nić. „Nie je­stem człon­kiem żad­nej par­tii, więc nie ro­zu­miem sensu pu­bli­ka­cji tego na­gra­nia – stwier­dzi­ła Džeina Tamuļeviča.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej