• Świat
  • 16 września, 2020 6:06

Rząd RP ratyfikował umowę o wzmocnionej współpracy obronnej z USA

Komisja Obrony Narodowej i Komisja Spraw Zagranicznych przyjęły projekt ustawy o ratyfikacji umowy między Rządem RP a Rządem USA o wzmocnionej współpracy obronnej. Umowa jest wynikiem dążeń do zacieśnienia współpracy i zwiększenia obecności amerykańskiej w Polsce.

zw.lt
Rząd RP ratyfikował umowę o wzmocnionej współpracy obronnej z USA

Fot. Sejm RP/twitter.com

Ustawa między polskim rządem a amerykańską administracją podpisana została 15 sierpnia br.

Z inicjatywą zawarcia umowy wystąpiła strona amerykańska. Umowa ma na celu regulację trzech głównych aspektów polsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego: współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi, funkcjonowania sił zbrojnych USA w Polsce oraz wsparcia infrastrukturalnego i logistycznego dla sił stancjonujących na terenie RP.

Pomimo strategicznego charakteru relacji ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki wcześniej nie zawarto ramowej umowy dwustronnej dotyczącej całokształtu współpracy obronnej. Ratyfikowana umowa umożliwi stworzenie ogólnych podstaw prawnych dla współpracy w dążeniu do wzmocnienia zdolności do wypełnienia zobowiązań związanych z bezpieczeństwem oraz wzajemną obroną, wzmocnieniem współpracy w zakresie rozwoju zdolności obronnych, planowania obronnego, szkolenia wojskowego, technologii, wyposażenia oraz wsparcia.

PODCASTY I GALERIE