• Świat
  • 5 kwietnia, 2016 10:18

Ryszard Stankiewicz ponownie szefem Związku Polaków na Łotwie

W sobotę w gmachu szkoły polskiej im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu odbył się coroczny Zjazd Związku Polaków na Łotwie (ZPŁ), w którym wzięło udział 129 delegatów z regionalnych oddziałów organizacji.

zw.lt
Ryszard Stankiewicz ponownie szefem Związku Polaków na Łotwie

Gospodarzem imprezy był dyneburski oddział ZPŁ. Po muzycznym wstępie sprawozdanie z działalności Związku w roku 2015 przedstawił prezes ZPŁ Ryszard Stankiewicz. W jawnym głosowaniu prawie jednogłośnie został wybrany na kolejną kadencję. Za Stankiewiczem zagłosowało 112 osób, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Na zjeździe wybrano również Zarząd i Komisję Rewizyjną ZPŁ.

Po rejestracji wydelegowanych przez poszczególne jednostki ZPŁ uczestników i odśpiewaniu hymnów Polski i Łotwy delegatów przywitał chór „Promień”, a błogosławieństwa udzielił ksiądz dziekan Michał Siwicki. Po ciepłym muzycznym wstępie sprawozdanie z działalności Związku w 2015 roku przedstawił prezes ZPŁ Ryszard Stankiewicz. Zaznaczył, że zachwianie współpracy z fundacjami polskimi w ostatnich latach zmobilizowało oddziały ZPŁ do szukania funduszy na Łotwie. W ubiegłym roku na różne projekty oddziały zdobyły ponad 9 tys. euro z łotewskich funduszy dla organizacji pozarządowych. Szczególnie warto tu zwrócić uwagę na wystawę poświęconą pierwszej przewodniczącej ZPŁ Icie Kozakiewicz (1989-1990), działaczce Łotewskiego Frontu Narodowego, posłance do Rady Najwyższej Łotwy, która 4 maja 1990 r. głosowała za niepodległością kraju od Związku Sowieckiego. Wystawa została zrealizowana za pośrednictwem Łotewskiego Funduszu Kapitału Kultury i jest trwałym upamiętnieniem wybitnej polskiej działaczki społecznej na Łotwie.

Wg prezesa Stankiewicza jednym z najważniejszych przedsięwzięć w tym roku jest kontynuacja tworzenia portalu internetowego ZPŁ. Szef związku podziękował za współpracę fundacjom „Wspólnota Polska” i „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Ambasadzie RP w Rydze, podkreślając jak ważne dla łotewskich Polaków jest wsparcie tych jednostek.

Konsul Ambasady RP w Rydze Wojciech Kraj podziękował Polakom za prężną działalność i zaznaczył, że współpraca z Polakami na całym świecie, a szczególnie na Wschodzie, jest jednym z priorytetów aktualnego rządu RP. Przypomniał Polakom, że Karta Polaka, którą posiadają, jest nie tylko dokumentem potwierdzającym przynależność do narodu polskiego, lecz także zobowiązaniem do działania na rzecz polskości w tym miejscu, w które się zamieszkuje. Konsul poinformował, że w 2015 roku przy wsparciu Ambasady RP w Rydze zrealizowano 34 projekty oddziałów ZPŁ i polskich placówek edukacyjnych.

Po sprawozdaniu komisji rewizyjnej głos zabrał Krzysztof Szyrszeń z Łotewskiej Akademii Kultury, który przedstawił wyniki badania statystycznego mniejszości polskiej na Łotwie w 2015 roku. Jest to próba całościowego uchwycenia poglądów, wartości i postaw Polaków na Łotwie. W dalszej części zjazdu wystąpili przedstawiciele oddziałów ZPŁ z Windawy, Dyneburga i Rygi, którzy informowali o działalności oddziałów i przestawili delegatom wnioski. Po pierwszej części dyskusji nastąpiły wybory prezesa ZPŁ. W jawnym głosowaniu prawie jednogłośnie na kolejną kadencję prezesem został Ryszard Stankiewicz. Uzyskał 112 głosów, dwie osoby wstrzymały się głosu. Ryszard Stankiewicz stoi na czele Związku Polaków na Łotwie od 2012 roku. Na zjeździe wybrano również zarząd i komisję rewizyjną ZPŁ.

W drugiej części dyskusji podjęto bardzo ważne kwestie związane ze szkolnictwem oraz utrzymaniem polskości. Dyrektor Polskiego Gimnazjum Państwowego im. Józefa Piłsudskiego Halina Smulko zaznaczyła, że łotewscy politycy nadal dążą do zmniejszenia udziału języków mniejszości narodowych w nauczaniu i złożyła wniosek o wystosowanie listu do Rady Europy o ocenę zaistniałej sytuacji. Dotknięto również sprawy Polskiej Szkoły Podstawowej im. Hrabiów Platerów w Krasławiu, o czym pisał w lutym 2016 r. portal Wiadomości znad Wilii. Nie patrząc na to, że za pośrednictwem Ambasady RP zostały znalezione środki na utrzymanie szkoły w tym roku, jest to rozwiązanie czasowe. W tej chwili zadaniem szkoły i krasławskiego oddziału ZPŁ jest pozyskanie nowych uczniów i stworzenie bardziej atrakcyjnej oferty lekcyjnej i pozalekcyjnej.

PODCASTY I GALERIE