• Świat
  • 1 stycznia, 2014 13:29

Ryga Europejską Stolicą Kultury 2014

Mieszkańcy miasta, w którym organizowane są obchody Europejskiej Stolicy Kultury, zyskują lepszą jakość życia. Ich otoczenie staje się bardziej twórcze, żyje się radośniej – mówi dyrektor programowa ESK 2014 w Rydze Aiva Rozenberga.

PAP
Ryga Europejską Stolicą Kultury 2014

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

Przygotowania do uzyskania przez Rygę tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2014 roku trwały od 2008 roku. Wówczas Ryga zgłosiła swoją kandydaturę.

„Już wtedy, podczas spotkań grup dyskusyjnych, debat i omawiania pierwszych planów, wiedzieliśmy, że musimy myśleć o Rydze jako o mieście przyszłości, zastanowić się co będzie ważne dla tego miasta za pięć lat, w 2014 roku” – zwróciła uwagę Rozenberga.

W 2010 r., po przyznaniu miastu tytułu ESK, Fundacja Ryga 2014 ogłosiła otwarty nabór projektów.

Zgłoszono 340 propozycji, z których 100 zostało włączonych do programu. Jednym z głównych wydarzeń ESK 2014 w Rydze mają być Światowe Dni Chórów, w ramach których wystąpić ma 20 000 chórzystów z blisko 90 państw. Miasto planuje również wystawę „Książka. 1514-2014” prezentującą 500 lat historii drukowanej książki. Część wydarzeń w ramach ESK odbędzie się w regionie oraz miastach Cesis i Liepaja, które również starały się o tytuł.

Korzyści z uzyskania tytułu ESK – jak przekonuje Rozenberga – jest mnóstwo. „Jedne są dość pragmatyczne, innych nie można przeliczyć na pieniądze. Obydwa aspekty są bardzo ważne. Jak pokazują wyniki badań kilku stolic europejskich, jednym z plusów jest pozyskanie marki dla miasta – to wartość sama w sobie, nadaje miastu i państwu prestiż” – tłumaczyła.

To pociąga za sobą korzyści finansowe. Obchody ESK to także napływ turystów, wzrasta zatrudnienie. „Mieszkańcy zyskują lepszą jakość życia. Przeprowadzane inicjatywy kulturalne sprawiają, że ich otoczenie staje się bardziej twórcze, żyje się radośniej, chce się tam mieszkać. To powoduje zmiany w życiu na lepsze” – oceniła.

Drugim obok Łotwy krajem, który w 2014 roku będzie nosił tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, jest szwedzkie Umea.

PODCASTY I GALERIE