• Świat
  • 18 stycznia, 2014 17:43

Rosja wytyka Litwie łamanie praw mniejszości narodowych

Rosja skrytykowała sytuację w sferze praw człowieka w UE, w tym na Litwie, której wytyka m.in. homofobię, ksenofobię - w tym wobec mniejszości narodowych, dyskryminację na tle, płci i orientacji seksualnej, a także łamanie praw kobiet i Romów.

BNS
Rosja wytyka Litwie łamanie praw mniejszości narodowych

Fot. kremlin.ru

Ocena ta została zawarta w 93-stronicowym raporcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej ‘’O stanie przestrzegania praw człowieka w Unii Europejskiej’’, opublikowanym na stronie internetowej resortu.

Raport zawiera szczegółowy opis sytuacji w tej sferze w każdym z 28 państw UE. Litwie poświęcone są 3,5 strony. Dokument przedstawia również ogólne tendencje charakterystyczne, zdaniem MSZ Rosji, dla całej Unii.

Zdaniem rosyjskiego MSZ na Litwie są łamane prawa mniejszości narodowych. Jako przykład wymienia brak ustawy o mniejszościach narodowych od 2010 roku, gdy wygasła poprzednia ustawa. Wytyka się również ograniczenia praw mniejszości do nauczania w języku ojczystym o czym świadczy przyjęta w 2011 roku dyskryminująca ustawa o oświacie.

Autorzy także zwracają uwagę na sytuację w związku z domniemanym tajnym więzieniem CIA na Litwie, którego sprawa nie została wyjaśniona.

W opinii rosyjskiego MSZ napięta pozostaje sytuacja w sferze wolności mediów. Autorzy raportu podkreślają przypadek zakazu retransmisji rosyjskiej telewizji PBK w związku z reportażem w programie ‘’Cziełowiek i Zakon’’.

W dołączonym do dokumentu komentarzu pełnomocnik MSZ Rosji ds. praw człowieka, demokracji i prymatu prawa Konstantin Dołgow wśród najostrzejszych wyzwań, przed jakimi stoi UE, wymienił stały wzrost ksenofobii, rasizmu, agresywnego nacjonalizmu i neonazizmu, łamanie uzasadnionych praw i interesów mniejszości.

Autorzy raportu oparli się na różnych źródłach, w tym na sprawozdaniu Rady ONZ ds. praw człowieka, raportach komisarza ds. praw człowieka Rady Europy, dokumentach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), jak również materiałach organizacji pozarządowych, obrońców praw człowieka i mediów. To drugi taki raport opracowany przez MSZ Rosji. Pierwszy ogłoszono w 2012 roku.

PODCASTY I GALERIE