Rosja: W nowym rządzie wielu poprzednich ministrów, m.in. Ławrow i Szojgu

Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew ogłosił w piątek nazwiska kandydatów na ministrów swego nowego gabinetu. Stanowiska utrzymają m.in. dotychczasowy szef MSZ Siergiej Ławrow, minister obrony Siergiej Szojgu, szefowie resortów energetyki i gospodarki.

PAP
Rosja: W nowym rządzie wielu poprzednich ministrów, m.in. Ławrow i Szojgu

Fot. PAP/EPA

Jak wcześniej informowano, na stanowisku pozostanie dotychczasowy minister finansów Anton Siłuanow, który będzie je łączył z funkcją pierwszego wicepremiera.

Ogółem w gronie 21 ministrów pojawi się dziewięć nowych osób. W nowym rosyjskim rządzie jest też dziesięcioro wicepremierów.

Ławrow jest ministrem spraw zagranicznych Rosji od marca 2004 roku. W minionych latach pojawiały się doniesienia, że chciałby odejść z piastowanego długo stanowiska. Krótko przed oficjalnym ogłoszeniem kandydatur ministrów media ostatecznie zdementowały te pogłoski, choć nie wykluczyły, że Ławrow nie będzie szefem MSZ przez całą kadencję.

Pozostaje na stanowisku również Szojgu, który ministrem obrony Rosji jest od listopada 2012 roku. Wcześniej media sygnalizowały, że resorty siłowe nie zostaną w nowym rządzie zasadniczo zmienione.

W innych kluczowych resortach również nie będzie zmian. Swój urząd utrzyma minister energetyki Aleksandr Nowak i minister gospodarki Maksim Orieszkin.

Natomiast nowym ministrem ds. obrony cywilnej, sytuacji nadzwyczajnych i likwidacji skutków klęsk żywiołowych zamiast Władimira Puczkowa będzie Jewgienij Ziniczew. W 2016 roku przez krótki czas pełnił on obowiązki gubernatora obwodu kaliningradzkiego. Od 2015 roku Ziniczew kierował zarządem Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) w obwodzie kaliningradzkim. Według mediów w przeszłości należał do „bliskiego kręgu” ochrony prezydenta Putina i towarzyszył mu w roboczych wizytach po kraju.

Zupełnie nowym nazwiskiem w rządzie jest Dmitrij Patruszew, minister rolnictwa. Jest on starszym synem Nikołaja Patruszewa, sekretarza Rady Bezpieczeństwa i byłego szefa FSB. Dotąd Dmitrij Patruszew był prezesem zarządu banku Rossielchozbank i wskazywano go wśród przykładów drugiego pokolenia rosyjskich elit na ważnych stanowiskach. W poprzednim rządzie Miedwiediewa ministrem rolnictwa był Aleksandr Tkaczow.

Resortem ds. zasobów naturalnych i ekologii przestanie być Dmitrij Donskoj; zastąpi go Dmitrij Kobyłkin. Zmieni się również minister transportu; zamiast Maksima Sokołowa będzie nim teraz Jewgienij Ditrich. Odejdzie ze stanowiska ministra budownictwa Michaił Mień; jego następcą będzie Władimir Jakuszew.

Nowym ministrem będzie także Konstantin Noskow. Zamiast Nikołaja Nikoforowa będzie on teraz szefem resortu łączności, przemianowanego na ministerstwo ds. rozwoju cyfrowego i łączności.

Kolejni dwaj nowi szefowie resortów odpowiadają za regiony. Ministrem ds. rozwoju Dalekiego Wschodu będzie Aleksandr Kozłow (za Aleksandra Gałuszkę), a ministrem ds. Kaukazu Północnego – Siergiej Czebotariew (za Lwa Kuzniecowa). Nie wejdzie w skład nowego gabinetu minister bez teki Michaił Abyzow, którego funkcja została zlikwidowana.

Szefem MSW Rosji pozostanie Władimir Kołokolcew, który pełnił tę funkcję od maja 2012 roku. Również na stanowisku pozostanie minister sprawiedliwości Aleksandr Konowałow. Nie zmieni się minister zdrowia Weronika Skworcowa, która też pełni swój urząd od maja 2012 roku. Kolejni ministrowie pozostawieni na drugą kadencję to: Władimir Miedinski, szef resortu kultury, minister przemysłu i handlu Denis Manturow i minister pracy Maksim Topilin.

Minister sportu Paweł Kołobkow, który objął resort jesienią 2016 roku, pod odejściu Witalija Mutki, zachowa tę funkcję w nowym rządzie Miedwiediewa.

Olga Wasiliewa, która była dotąd ministrem oświaty, pozostanie na czele resortu, z którego jednak wydzielone zostanie odrębne ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego. Obejmie nowy resort Dmitrij Kobyłkin.

Miedwiediew został zatwierdzony na stanowisku premiera 8 maja br. Jego kandydaturę zaproponował prezydent Władimir Putin, zgodnie z procedurą tworzenia rządu w następstwie wyborów prezydenckich. Odbyły się one w Rosji 18 marca.

W minionym tygodniu ogłoszono nazwiska wicepremierów. Prócz Siłuanowa będą nimi: Dmitrij Kozak, odpowiadający jako wicepremier za kwestie przemysłu i energetyki i dotychczasowa szefowa Izby Obrachunkowej, odpowiedniczki polskiej Narodowej Izby Kontroli, Tatiana Golikowa. Jako wicepremier Golikowa będzie odpowiadać za ochronę zdrowia, edukację i politykę społeczną. Rolnictwo znajdzie się w gestii wicepremiera Aleksieja Gordiejewa. Transportem i łącznością zajmował się będzie Maksim Akimow, a budownictwem – były minister sportu Witalij Mutko.

W gronie wicepremierów znaleźli się także: Olga Gołodiec, która będzie miała pod swą pieczą kulturę i sport i Jurij Borisow, dotąd – wiceminister obrony; odpowiadał on będzie za dziedzinę przemysłu obronnego. Poprzednią funkcję utrzyma Jurij Trutniew, wicepremier ds. Dalekiego Wschodu. Szefem kancelarii rządu będzie w randze wicepremiera Konstantin Czujczenko.

PODCASTY I GALERIE