Rekordowe wydobycie ropy w Rosji. Podobnie jak w Związku Radzieckim

W końcu czerwca 2013 r. średnia dzienna produkcja ropy w Rosji wyniosła 10,53 mln baryłek. Liczby te są porównywalne do danych z 1988 roku, kiedy Związek Radziecki wydobywał najwięcej ropy w swojej historii.

wnp.pl
Rekordowe wydobycie ropy w Rosji. Podobnie jak w Związku Radzieckim

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

Przed rozpadem ZSRR produkcja ropy sięgała tam 11 mln baryłek. Faktycznie była jednak o około 7-8 proc. niższa niż oficjalnie podawano. Stąd zdaniem analityków teraz można mówić o rekordzie.

Rozpad ZSRR spowodował także znaczący spadek wydobycia ropy naftowej. W 1996 roku produkcja ropy w Rosji z ledwością przekraczała 6,06 mln baryłek dziennie.

Skąd niemal dwukrotny skok produkcji w ciągu półtorej dekady? Analitycy są zgodni, że zaowocowały inwestycje w nowe pola naftowe, dostępne stały się także najnowsze technologie, bez których produkcja na obecnym poziomie nie byłaby możliwa.

Warto dodać, że gdyby zsumować z rosyjskim wydobycie ropy w pozostałych dawnych republikach ZSRR to łączna produkcja jest niemal dwukrotnie większa niż w czasach poprzedniego ustroju.

Dane z Rosji oznaczają, że jest ona obecnie największym producentem ropy na świecie. Drugie miejsce zajmuje Arabia Saudyjska pompująca dziennie ponad 10 mln baryłek. Według ekspertów bez problemu mogłaby ona zwiększyć produkcję o 20 proc. jednak oznaczałoby to obniżkę cen surowca, a to krajom producentom nie jest na rękę.

Jednak w tej beczce miodu znajduje się i łyżka dziegciu. Chodzi o potwierdzone rezerwy ropy. Rosyjskie według danych BP liczą około 88 mld baryłek co stanowi 5,3 proc. światowych rezerw tego surowca.

Wspomniana już Arabia Saudyjska dysponuje rezerwami na poziomie 265,4 mld baryłek. Jednak jeszcze większymi, bo liczącymi aż 296,5 mld baryłek ropy rezerwami dysponuje Wenezuela. To około 18 proc. zasób ropy ludzkości.

PODCASTY I GALERIE