• Świat
  • 17 sierpnia, 2021 6:02

Rau: Edukacja polskiej mniejszości na Litwie jest jednym z naszych głównych priorytetów

Minister spraw zagranicznych Polski Zbigniew Rau udzielił wywiadu dla litewskiej agencji BNS, w którym zaapelował o zwrócenie uwagi na potrzeby uczniów polskiej mniejszości narodowej w trakcie trwających dyskusji w Ministerstwie Oświaty, Nauki i Sportu na temat przyszłej reorganizacji sieci szkół. "Oświata polska na Litwie wciąż się znajduje na liście priorytetów naszych działań” – podkreślił szef dyplomacji RP.

zw.lt
Rau: Edukacja polskiej mniejszości na Litwie jest jednym z naszych głównych priorytetów

Zbigniew Rau/Fot. Joanna Bożerodska

„Skoro system oświaty ma zostać zmieniony, powstaje pytanie, co robić z tymi wszystkimi niedużymi placówkami, w których się uczą w większości przedstawiciele mniejszości narodowych, których dużą część stanowią Polacy? Jak pogodzić oczekiwania i cel posiadania większych oraz bardziej efektywnych szkół?” – pyta retorycznie minister Rau.

Szef resortu twierdzi, że nie zamierza Litwie wyjaśniać, jak należy rozwiązywać dane kwestie, ale uważa, że trzeba uwzględniać ocenę samorządów i społeczności lokalnych oraz fakt, że dla Polski dobry poziom oświaty rodaków jest jednym z głównych priorytetów.

Jesienią tego roku Litwa planuje wyznaczyć ponadpartyjne porozumienie, które posiada ponad 20 zobowiązań z celami, które muszą być osiągnięte do 2024 i 2027 roku. Proponowana jest m.in. likwidacja małych szkół, które nie zapewniają dobrych możliwości nauczania. Polacy na Wileńszczyźnie domagają się pozostawienia sieci swych szkół.

Na podstawie: polskieradio.24.pl

PODCASTY I GALERIE