• Świat
  • 27 października, 2022 16:55

Rating Orlenu osiągnął najwyższy poziom w historii

Agencja Moody’s Investors Service po raz kolejny w tym roku podniosła rating PKN Orlen, przyznając najwyższą w jego historii ocenę na poziomie A3 - podał koncern. Jak wskazał PKN Orlen, to efekt skutecznie realizowanych procesów przejęć i mocnych fundamentów finansowych Grupy.

PAP
Rating Orlenu osiągnął najwyższy poziom w historii

fot. BNS/ Žygimantas Gedvila

Według PKN Orlen „wysoka ocena przyznana przez Agencję Moody’s odzwierciedla znaczenie połączonej Grupy Orlen dla bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez integrację działalności w strategicznych obszarach ropy i gazu”.

„Agencja Moody’s Investors Service po raz kolejny w tym roku podniosła rating PKN Orlen, przyznając najwyższą w historii koncernu ocenę na poziomie A3” – oznajmił w czwartek PKN Orlen. Jak podkreślił w komunikacie, „to efekt skutecznie realizowanych procesów przejęć, w tym uzyskania zgód Akcjonariuszy na połączenie PKN Orlen i PGNiG, a także mocnych fundamentów finansowych Grupy Orlen”. PKN Orlen podał przy tym, że perspektywa ratingu zmieniła się na stabilną.

„Jesteśmy dla rynku finansowego atrakcyjnym, a przede wszystkim wiarygodnym partnerem. Konsekwentnie umacniamy zaufanie inwestorów” – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w informacji koncernu. Według niego najwyższa w historii PKN Orlen ocena ratingowa przyznana przez Agencję Moody’s potwierdza, że koncern przyjął właściwy kierunek rozwoju swego biznesu i zgodnie ze strategią realizuje przyjęte cele.

„Finalizując z sukcesem procesy akwizycyjne skutecznie budujemy jeden, silny koncern multienergetyczny, odporny na wahania rynkowe. Dywersyfikacja źródeł przychodów gwarantuje nam stabilność finansową i pozwala systematycznie zwiększać nakłady na inwestycje. Wzmacniają one pozycję połączonego koncernu na międzynarodowym rynku i zapewniają bezpieczeństwo energetyczne Polski” – ocenił Obajtek.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że równocześnie z podniesieniem jego ratingu do poziomu A3 z Baa1, Moody’s potwierdził bazową ocenę kredytową spółki – Baseline Credit Assessment na poziomie Baa2. Podniesiono także do A3 z Baa1 rating dla emisji euroobligacji koncernu o wartości 500 mln EUR zapadającej w 2028 r. oraz emisji euroobligacji o wartości 750 mln EUR z terminem zapadalności w 2023 r., wyemitowanej przez Orlen Capital AB (publ), gdzie PKN Orlen jest gwarantem. Agencja Moody’s podniosła również do A3 z Baa1 rating programu średnioterminowych obligacji koncernu o wartości 5 mld EUR.

Jak zaznaczył PKN Orlen, Moody’s „wskazuje także na zwiększenie w wyniku połączenia z PGNiG możliwości finansowych koncernu, co pozwoli na realizację dużych inwestycji, w szczególności w odnawialne źródła energii, a tym samym zagwarantuje jego dalszy, dynamiczny rozwój”. „Analitycy Agencji zwracają ponadto uwagę, że w wyniku połączenia z PGNiG kontrola Skarbu Państwa nad nową Grupą ORLEN zostanie istotnie wzmocniona” – podał koncern.

PKN Orlen podkreślił, że „skutecznie wzmacnia wszystkie obszary działalności nie tylko poprzez realizowane procesy fuzji i przejęć, ale także inwestycje w zwiększanie kompetencji wszystkich spółek w Grupie”. Koncern wyliczył przy tym, że tylko w pierwszym półroczu 2022 r. Grupa Orlen zrealizowała inwestycje na poziomie 6,3 mld PLN, czyli niemal tyle, ile wyniosły łączne wydatki inwestycyjne Grupy w latach 2014-2015.

„Do końca 2022 r. na inwestycje koncern planuje przeznaczyć łącznie 15,2 mld PLN” – przypomniał PKN Orlen.

PODCASTY I GALERIE