Raport MSZ: Polacy na Litwie słabiej znają język polski, są w gorszej sytuacji materialnej

Polska wiceminister spraw zagranicznych Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaprezentowała senatorom z komisji spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą raport MSZ o sytuacji Polonii i Polaków za granicą w 2012.

PAP
Raport MSZ: Polacy na Litwie słabiej znają język polski, są w gorszej sytuacji materialnej

Zgodnie z danymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych ponad 18 milionów Polaków żyje poza granicami kraju. 4,3 mln Polaków żyje w Europie Zachodniej, 1,5 mln w Europie Wschodniej, ok. 12,5 mln w obu Amerykach.

Z raportu wynika również, że na Wschodzie, głównie na Białorusi, Ukrainie, Litwie, żyje Polonia z mniejszą znajomością języka polskiego, z przewagą osób starszych i w gorszej sytuacji materialnej. Zwróciła uwagę na ,,trudne relacje, jeżeli chodzi o możliwość dochodzenia swoich praw, także praw mniejszości” Polonii z tej części Europy. Wspomniała również o potrzebie wsparcia finansowego dla inicjatyw podejmowanych przez Polaków na Wschodzie.

Dane przedstawione w raporcie pochodzą od polskich przedstawicielstw konsularnych oraz od organizacji polonijnych.

Pełczyńska-Nałęcz poinformowała senatorów, że kilka dni temu spotkała się z przedstawicielami polskich mediów na Litwie, którzy mówili o problemach z finansowaniem.

,,Dochodziliśmy często do konkluzji, w których się zgadzaliśmy. Jedną z nich było stwierdzenie, że te media, żeby przetrwać, muszą się konsolidować. Wtedy mają większą możliwość przetrwania, także na rynku lokalnym i lepszy potencjał dla wykorzystania wsparcia płynącego z Polski” – powiedziała.

PODCASTY I GALERIE