• Świat
  • 27 lutego, 2023 12:00

M.Zaniewski: na Białorusi niszczone jest wszystko, co polskie

Przebywajcy w Biaymstoku wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski podkreślił, że fala represji, która dotknęła tę organizację mniejszości polskiej, jest bardzo duża. Radni Białegostoku przyjęli w poniedziałek stanowisko, w którym potępili "bezprawne skazanie" na 8 lat więzienia działacza mniejszości polskiej na Białorusi i dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Podkreślili, że to ewidentny przykład łamania praw człowieka i praw polskiej mniejszości na Białorusi.

PAP
M.Zaniewski: na Białorusi niszczone jest wszystko, co polskie

fot. belta.by

„Domagamy się niezwłocznego uwolnienia Andrzeja Poczobuta oraz wszystkich więźniów politycznych na Białorusi oraz wzywamy władze białoruskie do zaprzestania antypolskiej kampanii w tym kraju” – głosi przyjęte jednogłośnie stanowisko, którego inicjatorami byli radni Koalicji Obywatelskiej.

Rada wyraziła też solidarność z bliskimi i przyjaciółmi skazanego i zapewniła o wsparciu dla Polaków na Białorusi, dotkniętych represjami. Radni potępili też takie działania ze strony władz łukaszenkowskich, jak likwidacja polskich szkół, szykanowanie działaczy Związku Polaków na Białorusi czy profanacja i niszczenie polskich miejsc pamięci. Uznali te działania za „wrogie wobec Polski i łamiące reguły prawa międzynarodowego oraz umowy dwustronne między Polską i Białorusią”.

Obecny na sesji wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski podkreślił, że fala represji, która dotknęła tę organizację mniejszości polskiej, jest bardzo duża. „Wydawałoby się, że ZPB w swojej historii widział już wszystko i te uderzenia, które dostawał od reżimu Łukaszenki były już mocne, ale na dzień dzisiejszy sytuacja jest bardzo ciężka. Ja bym powiedział, sytuacja jest krytyczna ponieważ niszczone jest na Białorusi wszystko, co polskie” – mówił Zaniewski.

Mówił, że wyrok wobec Andrzeja Poczobuta jest „ogromny i niesprawiedliwy”. „Sąd, który odbył się nad Andrzejem po prostu był śmieszny, ponieważ te wszystkie zarzuty, które stawiała mu władza białoruska są absurdalne (…). Szykuje się apelacja w tej sprawie, nadal walczymy o Andrzeja, ale niestety patrząc na te realia, które panują dziś na Białorusi, liczyć na sprawiedliwy sąd, możliwości żadnej nie ma” – dodał Zaniewski.

Podkreślił, jak ważna obecnie jest solidarność z działaczami związku i rodziną Poczobuta; dziękował za stanowisko białostockich radnych.

„Andrzejowi zapewne zbyt wiele to stanowisko nie pomoże, ale wokół niego jest bardzo wiele osób i instytucji, dla których ten symboliczny akt ma znaczenie” – mówił radny PiS Piotr Jankowski. Prosił, aby stanowisko przyjąć „ponad podziałami” i by listem poleconym trafiło ono do rodziców Poczobuta.

„Życie w reżimie nie jest do przyjęcia w świecie XXI wieku, gdzie dominują przecież rozwinięte prawa człowieka i obywatela. Rozumiemy i współczujemy mieszkańcom Białorusi, wiemy że są to ludzie uciśnieni przez reżim Łukaszenki. Ale też musimy widzieć, że mają ci ludzie schronienie w naszym kraju” – dodał inny radny PiS Zbigniew Klimaszewski.

Wieczorem w Białymstoku odbędzie się kolejna akcja solidarności z Andrzejem Poczobutem; takie akcje organizowane były co miesiąc od aresztowania jego oraz prezes Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys przez działaczy ZPB przebywających w Białymstoku i podlaski oddział „Wspólnoty Polskiej”.

Niespełna trzy tygodnie temu Poczobut, który w areszcie przebywa od blisko dwóch lat, został przez sąd obwodowy w Grodnie skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. W politycznym procesie był oskarżony z dwóch artykułów kodeksu karnego, dotyczących „wzniecania nienawiści” oraz „wzywania do działań na szkodę Białorusi”.

Już w dniu tego wyroku Sejm RP przyjął przez aklamację uchwałę, w której potępił wyrok i wskazał, że jest on kulminacją represji wymierzonych w mniejszość polską na Białorusi, a trwających od początku 2021 roku. Jak podkreślono w uchwale, dotychczasowe formy represji, prześladowania członków Związku Polaków na Białorusi, likwidacja polskich szkół i organizacji kulturalnych, profanacja polskich miejsc pamięci to akty nieakceptowalne, stojące w sprzeczności z zobowiązaniami międzynarodowymi Białorusi.

„Sejm RP domaga się, aby ci, którzy reprezentowali aparat represji władz białoruskich: sędziowie, prokuratorzy, urzędnicy oraz osoby biorące udział w prześladowaniach Andrzeja Poczobuta i naszych rodaków na Białorusi, zostali niezwłocznie objęci przez Polskę i UE sankcjami personalnymi” – głosi sejmowa uchwała. Oburzenie wyrokiem na Andrzeja Poczobuta wyrazili też m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz MSZ.

PODCASTY I GALERIE