• Świat
  • 2 października, 2020 17:28

Rada Europejska przyjęła zaproponowany przez Polskę plan gospodarczy dla demokratycznej Białorusi

Polska wizja polityki wobec kryzysu białoruskiego staje się wizją unijną! W ramach konkluzji szczytu przyjęto gospodarczą ofertę dla demokratycznej Białorusi, która przewiduje powołanie funduszu stabilizacyjnego, wsparcie małych i średnich przedsiębiorców, otwarcie jednolitego rynku Unii Europejskiej na przedsiębiorców z Białorusi oraz ułatwienia wizowe. 1 i 2 października przywódcy UE spotkali się w Brukseli, by omówić sprawy zagraniczne i bazę gospodarczą UE.

zw.lt
Rada Europejska przyjęła zaproponowany przez Polskę plan gospodarczy dla demokratycznej Białorusi

Fot. newsroom.consilium.europa.eu

,,Cały szczyt Rady Europejskiej był bardzo pozytywny i konstruktywny. Nasze cele dot. Białorusi i ta narracja dot. wspólnego rynku zostały przyjęte z akceptacją przez ogromną większość krajów członkowskich UE” – powiedział premier RP Mateusz Morawiecki.

https://www.facebook.com/kancelaria.premiera/posts/10159103077664653

Rada Europejska potępiła niedopuszczalną przemoc białoruskich władz wobec pokojowych demonstrantów, a także zastraszanie oraz arbitralne aresztowania i zatrzymania po wyborach prezydenckich, których wyników nie uznaje.

„Rada Europejska w pełni popiera demokratyczne prawo narodu białoruskiego do wyboru prezydenta w nowych wolnych i uczciwych wyborach, bez ingerencji z zewnątrz” – Konkluzje Rady Europejskiej

Przywódcy UE zaapelowali do białoruskich władz o zaprzestanie przemocy i represji, uwolnienie wszystkich zatrzymanych i więźniów politycznych, poszanowanie wolności mediów i społeczeństwa obywatelskiego oraz rozpoczęcie pluralistycznego dialogu narodowego. Zgodzili się, że należy nałożyć sankcje i wezwali Radę do bezzwłocznego przyjęcia decyzji w tej sprawie. Rada Europejska zachęciła też Komisję Europejską do przygotowania planu wsparcia gospodarczego na rzecz demokratycznej Białorusi.

Otrucie Aleksieja Nawalnego

Przywódcy UE potępili próbę zabójstwa Aleksieja Nawalnego za pomocą wojskowego środka paralityczno-drgawkowego z grupy nowiczoków. Wezwali też władze Federacji Rosyjskiej do pełnej współpracy z Organizacją ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW), tak by zapewnić przeprowadzenie bezstronnego międzynarodowego śledztwa i pociągnąć winnych do odpowiedzialności. Rada Europejska powróci do tej kwestii 15–16 października 2020 r.

Inf. – consilium.europa.eu

PODCASTY I GALERIE