• Świat
  • 12 grudnia, 2013 13:02

Putin wygłosił orędzie

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin przyznał w czwartek, że przyczyny spadku tempa wzrostu gospodarczego w Rosji mają charakter wewnętrzny. Prezydent podkreślił też, że normy Konstytucji określające prawa i wolności człowieka są niezmienialne. W orędziu do Zgromadzenia Federalnego Putin mówił też o Ukrainie i etnicznych napięciach w Rosji.

PAP
Putin wygłosił orędzie

Fot. PAP/EPA/Yuri Kochetkov

Putin mówił o tym na Kremlu w dorocznym orędziu do Zgromadzenia Federalnego, czyli dwóch izb parlamentu Rosji: wyższej – Rady Federacji i niższej – Dumy Państwowej. Wystąpienie programowe prezydenta zbiegło się z 20. rocznicą uchwalenia konstytucji FR.

Prezydent Rosji oświadczył też, że jego kraj nikomu niczego nie narzuca, jednak jest gotowy do projektów integracyjnych z Ukrainą, jeśli taka będzie wola strony ukraińskiej.

Putin wyraził przekonanie, że sukces integracji w ramach Unii Celnej, którą tworzą Federacja Rosyjska, Białoruś i Kazachstan, zwiększy atrakcyjność tej struktury dla innych sąsiadów, w tym Ukrainy. Prezydent wyraził też nadzieję, że Ukraina zdoła rozwiązać wszystkie swoje problemy.

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin oznajmił w czwartek, że Rosja nie dopuści do tego, by ktokolwiek zdobył nad nią przewagę militarną.

„Nikt nie powinien mieć złudzeń co do możliwości osiągnięcia przewagi militarnej nad Rosją. Nigdy do tego nie dopuścimy. Rosja odpowie na wszelkie wyzwania – tak polityczne, jak i technologiczne” – podkreślił Putin.

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin podkreślił w czwartek potrzebę obrony ładu etnicznego w Rosji przed – jak to określił – „amoralną międzynarodówką”.

„Konflikty na tle etnicznym prowokują nie przedstawiciele różnych narodów, lecz ludzie pozbawieni kultury i szacunku dla jakichkolwiek tradycji – swoich i obcych” – oświadczył prezydent. Putin wyjaśnił, że jest to swoista „amoralna międzynarodówka, którą tworzą rozzuchwaleni przybysze z niektórych południowych regionów, sprzedajni funkcjonariusze organów ochrony prawa osłaniający etniczne mafie, a także rosyjscy nacjonaliści i separatyści, gotowi do wykorzystania dowolnej tragedii jako powodu do aktów wandalizmu i krwawych burd”.

Prezydenckiego orędzia słuchało ponad 1100 osób. Oprócz senatorów i deputowanych zaproszenia otrzymali członkowie rządu, najważniejsi współpracownicy Putina, przewodniczący parlamentów regionalnych, prezesi Sądu Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Najwyższego Sądu Arbitrażowego, prokurator generalny, prezes Izby Obrachunkowej, przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej, członkowie Rady Państwowej, tj. prezydenci i gubernatorzy regionów tworzących Federację Rosyjską, a także najwyżsi dowódcy wojskowi, dostojnicy religijni, szefowie organizacji pozarządowych i redaktorzy naczelni największych mediów.

W tym roku po raz pierwszy na Kreml zaproszono też liderów partii, które nie mają przedstawicieli w Dumie, jednak są reprezentowane w parlamentach regionalnych lub miejskich, w tym przewodniczącego opozycyjnej Republikańskiej Partii Rosji – Partii Wolności Narodowej (RPR-Parnas) Władimira Ryżkowa, szefa demokratycznej partii Jabłoko Siergieja Mitrochina i sympatyzującego z opozycją przywódcę Platformy Obywatelskiej, miliardera Michaiła Prochorowa.

PODCASTY I GALERIE