Przywódcy unijni przyjęli w Sybinie deklarację ws. przyszłości UE

Na unijnym szczycie w Sybinie przywódcy przyjęli wspólną deklarację w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Ma być ona "zobowiązaniem wobec przyszłych pokoleń". Jak informują w niej, Europa ma być "odpowiedzialnym i globalnym liderem".

PAP
Przywódcy unijni przyjęli w Sybinie deklarację ws. przyszłości UE

Sybin, Rumunia, 09.05.2019. Premier Mateusz Morawiecki pozuje do wspólnego zdjêcia po posiedzeniu Nieformalnego Szczytu Szefów Pañstw i Rz¹dów Unii Europejskiej w Sybinie, 9 bm. (sko) PAP/Radek Pietruszka

Unijni liderzy oceniają w deklaracji, że zjednoczona UE ma „większą siłę w coraz bardziej niespokojnym i pełnym wyzwań świecie”. „Jako przywódcy uznajemy, że naszym zadaniem jest uczynić Unię silniejszą, a naszą przyszłość – jaśniejszą. Zarazem uznajemy europejską perspektywę innych państw europejskich” – zaznaczyli.

W deklaracji znalazło się 10 zobowiązań, które mają pomóc sprostać tym zadaniom. Jedno z nich zakłada, że kraje będą bronić jednej Europy – „od wschodu do zachodu, z północy na południe”. Wskazują też, że w UE nie ma miejsca na podziały godzące we wspólny interes.

Liderzy podkreślają, że kraje będą okazywać sobie solidarność w potrzebie i mówić jednym głosem. Podkreślają, że będą zawsze szukać wspólnych rozwiązań, „słuchając siebie nawzajem ze zrozumieniem i z szacunkiem”, a państwa będą nadal chronić europejski „sposób życia, demokrację i praworządność”. „Niezbywalne prawa i podstawowe wolności wszystkich Europejczyków wymagały wielkiego trudu. Będziemy stać na straży naszych wspólnych wartości i zasad zapisanych w traktatach” – wskazują.

Liderzy w deklaracji zapowiadają, że w UE zawsze będzie przestrzegana zasada sprawiedliwości, czy to na rynku pracy, w opiece społecznej, w gospodarce czy w transformacji cyfrowej. „Będziemy dalej zmniejszać dysproporcje między nami i zawsze będziemy pomagać najbardziej potrzebującym w Europie, przedkładając ludzi nad politykę” – podkreślają. Deklarują też, że przekażą UE „zasoby, których potrzebuje, by realizować swoje cele i prowadzić swoje polityki”.

W dokumencie pojawia się też zapowiedź inwestowania w młodych i budowania Unii „przygotowanej na przyszłość, zdolnej radzić sobie z najpilniejszymi wyzwaniami XXI wieku”. Przywódcy zapowiadają, że będą chronić unijnych obywateli i zapewniać im bezpieczeństwo, „inwestując w siłę miękką i twardą, współpracując z partnerami międzynarodowymi”.

Europa – w ich wizji – ma być „odpowiedzialnym globalnym liderem”. „Będziemy nadal współpracować z naszymi partnerami w świecie po to, by utrzymywać i rozwijać ład międzynarodowy oparty na prawie, w pełni wykorzystywać nowe możliwości handlowe i wspólnie podejmować globalne kwestie, takie jak ochrona środowiska i walka ze zmianą klimatu” – wskazują.

Deklaracja nawiązuje też do zbliżających się wyborów europejskich. „Za kilka tygodni – 40 lat po pierwszym skorzystaniu z tego podstawowego prawa – Europejczycy wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Europa zjednoczona na nowo w pokoju i demokracji to tylko jedno z wielu osiągnięć. Od momentu powstania Unia Europejska, kierując się swoimi wartościami i wolnościami, zapewnia stabilność i dobrobyt w Europie – wewnątrz i na zewnątrz swoich granic. Z czasem stała się jednym z najważniejszych podmiotów na arenie międzynarodowej. Z około 0,5 mld obywateli i konkurencyjnym jednolitym rynkiem należy do liderów światowego handlu i kształtuje globalną politykę” – napisano.

W dokumencie pojawia się też odwołanie do brexitu. Kończy się on słowami, że jest on „duchem Sybina i nowej Unii dwudziestu siedmiu, gotowej w jedności wkroczyć w przyszłość”.

Przyjęcie deklaracji nie kończy szczytu unijnego. Przywódcy dyskutują obecnie nad zarysem unijnej strategii do 2024 roku. Na spotkaniu ma być poruszona również kwestia obsady najważniejszych stanowisk w UE – m.in. szefów Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i unijnej dyplomacji.

PODCASTY I GALERIE