Świat
Gazeta Prawna

Prostytucja i narkotyki zwiększą dochód narodowy krajów UE? Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy

Zgodnie z rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 21 maja br., od jesieni następnego roku wszystkie kraje Unii Europejskiej będą wliczały do dochodu narodowego prostytucję, przemyt oraz produkcję i handel narkotykami.

Dotyczy to również Litwy. Na przykład w Polsce, jak donosi „Gazeta Prawna„, zmiany zwiększą poziom PKB, a tym samym wpłyną na jego relację do długu publicznego. Nowe rozporządzenia mogą zmienić również wielkość składki do UE poszczególnych krajów członkowskich.

Dotychczas w większości krajów wliczana była tylko ta część nielegalnej działalności, która obejmowała produkcję i usługi ukrywane w całości lub w części przed organami państwowymi w celu unikania płacenia podatków, ceł, akcyzy czy składek na ubezpieczenia społeczne.

Szacuje się, że uwzględnienie biznesu w szarej strefie zwiększa poziom PKB o 0,5–1 proc. W przypadku Polski PKB może wzrosnąć nawet o 16 mld złotych.

Z unijnego rozporządzenia wynika również, że nastąpi weryfikacja danych dotyczących PKB za poprzednie lata, w której uwzględni się szacunki zysków z nielegalnej działalności. Może nastąpić więc zwiększenie obciążenia finansowego krajów Unii Europejskiej na rzecz Wspólnoty. Od poziomu PKB liczona jest składka członkowska do budżetu UE.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!