Prostytucja i narkotyki zwiększą dochód narodowy krajów UE? Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy

Zgodnie z rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 21 maja br., od jesieni następnego roku wszystkie kraje Unii Europejskiej będą wliczały do dochodu narodowego prostytucję, przemyt oraz produkcję i handel narkotykami.

Gazeta Prawna
Prostytucja i narkotyki zwiększą dochód narodowy krajów UE? Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy

Dotyczy to również Litwy. Na przykład w Polsce, jak donosi „Gazeta Prawna„, zmiany zwiększą poziom PKB, a tym samym wpłyną na jego relację do długu publicznego. Nowe rozporządzenia mogą zmienić również wielkość składki do UE poszczególnych krajów członkowskich.

Dotychczas w większości krajów wliczana była tylko ta część nielegalnej działalności, która obejmowała produkcję i usługi ukrywane w całości lub w części przed organami państwowymi w celu unikania płacenia podatków, ceł, akcyzy czy składek na ubezpieczenia społeczne.

Szacuje się, że uwzględnienie biznesu w szarej strefie zwiększa poziom PKB o 0,5–1 proc. W przypadku Polski PKB może wzrosnąć nawet o 16 mld złotych.

Z unijnego rozporządzenia wynika również, że nastąpi weryfikacja danych dotyczących PKB za poprzednie lata, w której uwzględni się szacunki zysków z nielegalnej działalności. Może nastąpić więc zwiększenie obciążenia finansowego krajów Unii Europejskiej na rzecz Wspólnoty. Od poziomu PKB liczona jest składka członkowska do budżetu UE.

PODCASTY I GALERIE