• Świat
  • 19 lutego, 2016 17:49

Projekt wiążący się z przejęciem przez Senat opieki nad Polonią – skierowany do Sejmu

Senatorowie zdecydowali w piątek o skierowaniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w którym zapisano, że Senat sprawuje opiekę nad Polonią i Polakami za granicą.

PAP
Projekt wiążący się z przejęciem przez Senat opieki nad Polonią – skierowany do Sejmu

Fot. PAP

Senat sprawował pieczę nad Polonią od 1989 r. – w 2012 r. pieniądze z budżetu na współpracę z Polakami za granicą przekazano Ministerstwu Spraw Zagranicznych, którym kierował wtedy Radosław Sikorski.

Obecnie środki te wrócą do dyspozycji Senatu – w tegorocznej ustawie budżetowej przekazano do dyspozycji Senatu 60,5 mln zł na opiekę nad Polonią. W 2016 r. mają być wydawane zgodnie z wynikami rozpisanego przez MSZ konkursu, od 2017 r. ma nimi zarządzać Senat.

W związku z tym senatorowie – jak uzasadniała przewodnicząca komisji ds. łączności z Polakami za granicą Janina Sagatowska (PiS) – postanowili uporządkować sytuację i jasno sformułować w przepisach, że Senat opiekuje się Polonią i współpracuje w tym względzie z organizacjami pożytku publicznego.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stanowi, że jednym z zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe jest pomoc Polonii i Polakom za granicą.

Sagatowska podkreślała, że Senat nie ma innej możliwości wspierania Polaków za granicą jak właśnie poprzez te organizacje. Dlatego właśnie zaproponowano, żeby zapis o opiece Senatu nad Polonią został wprowadzony do tej ustawy.

Zgodnie z senackim projektem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego, Senat opiekę nad Polonią i Polakami za granicą realizować ma poprzez współpracę m.in. z organizacjami pozarządowymi.

Współpraca ta będzie polegać na zlecaniu przez Senat realizacji zadań publicznych finansowanych z części budżetu państwa dotyczącej Kancelarii Senatu. Senat będzie mógł powierzyć wykonanie konkretnego zadania albo wesprzeć realizację danego zdania i udzielić dotacji finansowej.

W piątkowym głosowaniu senatorowie zdecydowali o tym, że w projekcie znalazł się także zapis dołączający do katalogu zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, również działalność na rzecz weteranów misji prowadzonych poza granicami państwa, także weteranów poszkodowanych w czasie takich działań.

Senator Sagatowska – inicjatorka tego zapisu – podkreślała, że z informacji posiadanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, „uzyskanych w szczególności od środowisk organizacji pozarządowych świadczących pomoc na rzecz weteranów wynika, że są sytuacje gdzie brak wskazania tego rodzaju działalności bezpośrednio w katalogu zadań publicznych” powoduje, że są trudności z uzyskiwaniem przez te organizacje 1 proc. odpisu od podatku dochodowego.

W uzasadnieniu projektu wskazano m.in., że nie ingeruje on „w przepisy stanowiące podstawę działań w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą, podejmowanych przez organy władzy wykonawczej i nie oddziałuje w żaden sposób na dotychczasowe i przyszłe działania tych organów”.

Projekt nowelizacji poparło w piątkowym głosowaniu 76 senatorów, żaden nie był przeciw i nie wstrzymał się od głosu.

PODCASTY I GALERIE